Cirkev v Poľsku pripravuje usmernenie pre exorcistov

Jednou z tém 382. plenárneho zasadnutia Poľskej biskupskej konferencie vo Varšave boli otázky súvisiace s prácou exorcistov. Biskup Andrzej Czaja, ktorý viedol Radu pre náuku viery, oznámil, že rada pripraví osobitnú nótu pre exorcistov, ktorá podrobne uvedie, čo exorcista môže robiť a čo nie je dovolené. V Katoviciach vznikne aj celoštátne centrum formácie pre exorcistov.
E- kai 21.03.2019
Cirkev v Poľsku pripravuje usmernenie pre exorcistov

Ilustračná snímka: ingimage.com

„Predmetom môjho vystúpenia na plenárke boli záležitosti týkajúce sa práce niektorých exorcistov, pretože máme do činenia s niektorými praktikami, ktoré sú znepokojujúce“ - povedal biskup Andrzej Czaja.

Dodal, že exorcisti by mali úzko spolupracovať s tímami psychológov. Mali by tiež začínať so samotným obradom exorcizmu až po tom, čo špecialista vylúči patológiu alebo duševné poruchy u osoby, ktorá o to požiada.

Biskup navrhol zriadiť tímy psychológov, ktorí budú pracovať na úrovni každej diecézy a s ktorými bude pracovať exorcista. Mohli by to byť napríklad psychologické poradne spolupracujúce s exorcistami.

Takáto poradňa by nasmerovala daného človeka na exorcistu, ale až po vylúčení osobnostných a duševných porúch. Ak by však osoba v núdzi najprv prišla k exorcistovi, on by ju mal nasmerovať na diagnostické testy ku psychológom. V Katoviciach by sa následne zriadilo celoštátne exorcistické formačné centrum.

Biskup Andrzej Czaja poukázal na to, že niektorí exorcisti ešte stále nekonajú podľa Smerníc Poľskej konferencie biskupov pre kňazov, ktorí vykonávajú službu exorcistu, zverejnených v roku 2015.

Podľa jeho názoru Rada pre náuku viery je často znepokojená praktikami súvisiacimi s modlitbou za oslobodenie.

„Našťastie dnes máme dokument Služba oslobodenia, ktorý pripravila doktrinálna komisia Medzinárodných katolíckych služieb Obnovy v Duchu Svätom, vo svetle ktorého sa dá toto všetko overiť,“ dodal biskup.