Cirkev v Poľsku zaviedla nové pravidlá prípravy na manželstvo

Od 1. júna sa na farských úradoch v Poľsku objavia nové formy prípravných rozhovorov snúbencov. Predpokladá to všeobecné nariadenie Poľskej biskupskej konferencie o vedení rozhovorov so snúbencami pred kánonickým uzavretím manželstva.
E- kai 01.06.2020
Cirkev v Poľsku zaviedla nové pravidlá prípravy na manželstvo

Ilustračná snímka: ingimage.com

Každá stránka zo snúbencov bude hovoriť s kňazom osobne. Cieľom je podporiť úprimnosť odpovedí. Okrem toho snúbenci už nebudú odpovedať jednoduchými slovami „áno“ alebo „nie“ na niektoré otázky položené počas kánonicko-pastoračného skúmania. Dôslednejšie sa overia okolnosti, ktoré by mohli viesť k anulácii manželstva.

Radomský biskup Henryk Tomasik netají, že dekrét žiada od kňazov väčšiu námahu, ako to bolo doteraz. „Máme veľa rozvodov a žiadostí o anuláciu manželstva. Cieľom je vyhnúť sa takým situáciám, v ktorých musíte potvrdzovať neplatnosť manželstva. Preto bude kánonicko-pastoračné skúmanie podrobnejšie. Ide hlavne o to, aby sa overila zrelosť vzťahu a predišlo sa situáciám, ktoré môžu spôsobiť problémy v manželstve,“ uviedol biskup, ktorý bol hosťom Rádia Plus Radom.

„Všetkých nás prekvapuje veľký počet rozvodov a manželstiev, ktoré zažívajú krízu. Preto dnes stojí za to položiť si otázku, prečo sa počas snúbeneckého obdobia nekontrolovala zrelosť vzťahu,“ dodal radomský ordinár.

Podľa nových predpisov by sa nevesta a ženích mali hlásiť s úmyslom zosobášiť sa najneskôr tri mesiace pred plánovanou svadbou. Počas prvého stretnutia so snúbencami by ich mal kňaz informovať o požiadavkách na bezprostrednú prípravu na manželstvo a o tom, aké dokumenty by sa mali pripraviť. Spoločne by mali stanoviť dátum, kedy bude vypísaná zápisnica o sobáši.

Dekrét tiež upravuje právo na spoločný jazyk i poľské špecifiká, pretože sa čoraz častejšie uzatvárajú manželstvá s neveriacimi alebo s členmi iných vierovyznaní. Mnoho Poliakov sa chce tiež zosobášiť mimo Poľska, napríklad na pútnických miestach, preto musia kňazi vedieť, ako postupovať v takýchto prípadoch.