Cirkev v Singapure oslavuje 200 rokov

V Singapure, kde rastie počet katolíkov, sa začali oslavy dvojstého jubilea Katolíckej cirkvi. Témou tohto mimoriadneho roku je: Zapáliť a vyžarovať vieru. Jeho cieľom je podpora misijnejšej Cirkvi, ktorá bude otvorená novej evanjelizácii.
E- kai 12.01.2021
Cirkev v Singapure oslavuje 200 rokov

Náboženské a kultúrne podujatia sa počas celého roka zameriavajú hlavne na obnovenie viery katolíckej komunity prostredníctvom štyroch hlavných aktivít: prehlbovanie, rozlišovanie, svedectvo a slávenie.

Naplánované sú aj konferencie a stretnutia o rôznych aspektoch katolicizmu a jeho dopadoch na singapurskú spoločnosť. Diskutovať sa bude o témach, ako je vzdelávanie, etika v ekonomike, sociálna zodpovednosť, služba chudobným, posilňovanie rodinných vzťahov a medzináboženský dialóg.

Prvá evanjelizácia Singapuru sa datuje do 16. storočia, keď spoločne s kolonizátormi prišli na súostrovie portugalskí misionári a následne aj jezuita sv. František Xaverský. Príchod holandských kalvínov však drasticky zastavil rozvoj Katolíckej cirkvi v tejto krajine.

Keď v roku 1819 ostrov kúpila Britská východoindická spoločnosť, sa Cirkev vrátila do Singapuru vďaka parížskym zahraničným misiám, najmä vďaka sv. Vavrincovi Imbertovi. Za posledné dve storočia zaznamenala Katolícka cirkev výrazný nárast veriacich.

Singapur, ktorý má asi 5,6 milióna obyvateľov, je multietnickou a multináboženskou krajinou. Kresťania tvoria asi 15 percent populácie. V Singapurskej arcidiecéze je 360-tisíc katolíkov v 32 farnostiach.

V roku 1986 sa svätý Ján Pavol II. stal prvým pápežom, ktorý navštívil Singapur.