Cirkev vo Francúzsku hľadá príčiny nedostatku povolaní

Nedostatok kňazských povolaní sa stále citeľnejšie dotýka Cirkvi vo Francúzsku. V minulých mesiacoch boli zavreté tri inštitúcie pripravujúce francúzskych bohoslovcov: seminár v Lille a v Bordeaux a Inštitút teologických štúdií v Bruseli. Činnosť ukončil tiež seminár pre kňazov slúžiacich v armáde a pred uzavretím stojí aj štrasburský seminár. Zo 142 diecéznych novokňazov v roku 2000 ich počet tento rok klesol na 86. Katolíci vo Francúzsku sa otvorene pýtajú na príčiny tohto vývoja.
VN CZ 10.07.2019
Cirkev vo Francúzsku hľadá príčiny nedostatku povolaní

Ilustračná snímka: ingimage.com

Katolícky týždenník Famille Chrétienne venoval tejto téme svoje posledné číslo. Pripomína krízu seminárnej formácie v 70. a 80. rokoch minulého storočia, keď sa šírili ideológie zrodené v roku 1968.

„Aby sme náhly pokles počtu povolaní pochopili,“ cituje francúzsky týždenník profesora teológie z jedného z hlavných francúzskych seminárov, „je nutné nájsť pravé príčiny.

Vo všetkých sférach života Cirkvi sme v pokoncilových rokoch prešli od teocentrizmu k antropocentrizmu. Týmto spôsobom bol zničený ekosystém, v ktorom sa môžu rodiť povolania.“

Ako podotýka ten istý profesor, „dnes takmer všetky povolania pochádzajú z tých prostredí, ktoré sa tomuto deštruktívnemu prúdu postavili a stavili na Boží primát, či už ide o rodiny, školy alebo skautské skupiny“.

Zložitú situáciu si uvedomujú aj kandidáti kňazstva. Preto nezostávajú vždy v svojej diecéze, ale vyberajú si semináre s dobrou reputáciou - píše Famille Chrétienne. Dávajú prednosť inštitúciám kladúcim dôraz na život modlitby a pravovernú intelektuálnu formáciu.

Na nedostatok bohoslovcov si nesťažujú semináre v Toulouse, v Paríži alebo Inštitút Komunity sv. Martina. Seminaristi sa v nich zoznamujú aj s rôznymi metódami novej evanjelizácie a dvakrát absolvujú Kurz Alfa, najprv ako účastníci a neskôr ako animátori.

Semináre s väčším počtom bohoslovcov sa snažia reagovať aj na potreby diecéz, v ktorých povolania nie sú. Nevysielajú do nich však jednotlivých kňazov, ale komunity niekoľkých kňazov, ktorí sa spoločne modlia a navzájom podporujú, píše týždenník Famille Chrétienne.