Cítime hanbu a smútok

V Mníchovskej diecéze za 74 rokov zneužili takmer 500 obetí. Emeritní aj súčasní mníchovskí arcibiskupi sa kajajú a prosia o odpustenie.
VN SK 02.02.2022
Cítime hanbu a smútok

Emeritný pápež cíti záväzok prípad objasniť. Snímka: profimedia.sk

V nemeckej Arcidiecéze Mníchov- -Freising v rokoch 1945 – 2019 zneužilo 235 páchateľov najmenej 497 osôb. V reporte sa preberá najmä riadenie arcibiskupov Michaela von Faulhabera, Josepha Wendela, Juliusa Döpfnera, Josepha Ratzingera, Friedricha Wettera a Reinharda Marxa.

Ospravedlňujú sa za utrpenie

„Som šokovaný a zahanbený,“ hovorí kardinál Reinhard Marx, ktorý v júni 2021 ponúkol svoje odstúpenie práve v súvislosti so zneužívaním, no pápež ho neprijal. „Stretnutia s obeťami zmenili a naďalej menia moje vnímanie Cirkvi,“ hovorí kardinál.

Kardinál Friedrich Wetter žiadal o odpustenie „chybného rozhodnutia“ v  prípade zneužívania. „Z historického hľadiska bol stav poznania o liečiteľnosti páchateľa pred 40 rokmi optimistickejší,“ uviedol 93-ročný kardinál.

V tej dobe obete a ich príbuzní „neboli dostatočne alebo vôbec vypočutí“ a zároveň „tu bola vôľa neublížiť Cirkvi“. To všetko boli „chyby, ktoré sa nesmú opakovať. Zo srdca ľutujem to, čo nebolo za môjho pôsobenia takto rozpoznané,“ píše kardinál Wetter.

Vyjadril sa aj Benedikt XVI.

Emeritný pápež počas svojho pontifikátu dôrazne bojoval proti pliage zneužívania. Vyše tisícstranovú správu sa snaží rýchlo prečítať a vydá podrobné vyhlásenie. Hovorí, že to, čo doteraz prečítal, ho napĺňa „hanbou a bolesťou nad utrpením spôsobeným obetiam“.

Dodáva, že je mu „veľmi blízka jeho bývalá arcidiecéza, z ktorej pochádza, a jej záväzok vyjasniť veci. Myslí najmä na obete, ktoré museli znášať sexuálne zneužívanie a ľahostajnosť“.