Dajme sa oslobodiť Ježišom ako Peter a Pavol

Pápež František celebroval na sviatok svätých Petra a Pavla svätú omšu vo vatikánskej bazilike. Počas liturgie požehnal páliá, symboly metropolitných arcibiskupov. Na plecia im ich položia nunciovia v ich domovských katedrálach.
VN SK 06.07.2021
Dajme sa oslobodiť Ježišom ako Peter a Pavol

Na snímke v strede je arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ, košický gréckokatolícky eparcha, pri inštalácii obrazu milostivej ikony Panny Márie Klokočovskej vo vatikánskej bazilike. Pápež František si na začiatku i na konci svätej omše uctil tento obraz a modlil sa pri ňom. Snímka: Eparchia Košice

Ako je zvykom, na bohoslužbe sa zúčastnila aj pravoslávna delegácia z Konštantínopolského patriarchátu, vedená metropolitom Emmanuelom. V bazilike bolo viditeľne zastúpené i Slovensko.

Ikona Presvätej Bohorodičky z Klokočova, ktorú priniesli do Ríma pútnici z Košickej gréckokatolíckej eparchie pod vedením arcibiskupa Cyrila Vasiľa, SJ, bola vystavená na čestnom mieste po ľavej strane hlavného oltára nad hrobom sv. Petra a zdobili ju biele ruže.

Peter a Pavol sú slobodní

Svätý Otec v homílii na svätej omši, ktorá sa začala o 9.30, hovoril o Petrovi a Pavlovi, o týchto dvoch nosných stĺpoch Cirkvi. Hlavnou myšlienkou jeho príhovoru bolo konštatovanie, že Peter a Pavol sú slobodní, lebo boli vyslobodení.

Apoštol Peter z pocitu nedostatočnosti a zlyhania, keď zaprel Ježiša; apoštol Pavol z neznesiteľného otroctva svojho ja. „Cirkev hľadí na týchto dvoch obrov viery a vidí dvoch apoštolov, ktorí oslobodili moc evanjelia vo svete jedine vďaka tomu, že boli prv sami vyslobodení stretnutím sa s Kristom.

On ich nesúdil, on ich neponížil, ale zdieľal s nimi ich život s láskou a blízkosťou, podporoval ich svojou vlastnou modlitbou a občas aj napomínal, aby ich vyburcoval k zmene.

Tak isto to Ježiš robí aj s nami. Uisťuje nás o svojej blízkosti, prosí a prihovára sa za nás u Otca a vľúdne nás napomína, keď schybíme, aby sme mohli znovu nájsť silu vstať a pokračovať na ceste.“

Byť slobodný

Pápež František v ďalšej časti homílie povzbudil veriacich, aby sa dali dotknúť Ježišom, a tak sa stali slobodnými. „Tak ako Peter, aj my sme povolaní oslobodiť sa z pocitu porážky po našom rybolove, ktorý sa občas nevydarí; byť oslobodení od strachu, ktorý paralyzuje, vyvoláva v nás úzkosť, uzatvára nás do našich istôt a zbavuje nás odvahy prorokovať.

Tak ako Pavol, aj my sme povolaní byť slobodní od pokrytectva vonkajškovosti; byť slobodní od pokušenia presadzovať sa silou sveta, ale naopak – presadzovať sa tou slabosťou, ktorá dáva priestor Bohu; byť slobodní od takého dodržiavania náboženstva, ktoré nás robí strnulými a nepružnými; slobodní od dvojznačných vzťahov s mocou i od strachu, že budeme nepochopení či atakovaní.“

Naša spoločnosť potrebuje oslobodenie

Svätý Otec v závere svojej homílie poukázal na to, že svätí Peter a Pavol nám odovzdali obraz Cirkvi, ktorá je zverená do našich rúk; obraz slabej Cirkvi, ktorú však vedie Pán, a preto je silná vďaka jeho prítomnosti. Cirkev môže ponúknuť svetu vyslobodenie, ktoré si on sám nemôže dať.

„Spytujme sa dnes, pri tejto slávnosti i po nej: Naše mestá, naša spoločnosť, náš svet – ako veľmi potrebujú oslobodenie? Koľko reťazí treba rozlomiť a koľko zamrežovaných brán otvoriť?!

Môžeme byť spolupracovníkmi na tomto oslobodení, ale iba ak sa prv sami dávame oslobodiť Ježišovou novosťou a kráčame v slobode Ducha Svätého. Dnes naši bratia arcibiskupi dostávajú pálium. Tento znak jednoty so svätým Petrom pripomína povolanie pastiera, ktorý dáva svoj život za stádo.

Práve darovaním života sa pastier, oslobodený od samého seba, stáva nástrojom oslobodenia pre svojich bratov. Modlíme sa za vás, za pastierov, za Cirkev, za nás všetkých: aby sme vyslobodení Kristom mohli byť apoštolmi vyslobodenia celého sveta.“