Ďalší Slovák sa stal pápežským ceremoniárom

Slovenský kňaz pôsobiaci v Ríme Ľubomír Welnitz bol vymenovaný za pápežského ceremoniára. Menovanie oznámilo 14. júna Tlačové stredisko Svätej stolice.
VN SK 15.06.2020
Ďalší Slovák sa stal pápežským ceremoniárom

Ľubomír Welnitz ako hlavný celebrant svätej omše na sviatok sv. Cyrila a Metoda v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Snímka: Dominik Macák

Rehoľný kňaz Ľubomír Welnitz, člen klerického združenia Dielo Ježiša Veľkňaza, je oficiálom Apoštolskej penitenciárie a osobným sekretárom jej prefekta, kardinála Maura Piacenzu.

Má 43 rokov a kňazstvo prijal v roku 2003. Doktorát kánonického práva získal na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského v Ríme.

Ľubomír Welnitz sa začlení do skupiny pápežských ceremoniárov, ktorých vedie majster pápežských liturgických slávení Guido Marini. S tímom ceremoniárov spolupracoval už aj v minulosti a jeho tvár je známa z televíznych prenosov z liturgických slávení vo Vatikáne.

Medzi pápežskými ceremoniármi je už viac rokov aj ďalší slovenský kňaz Ján Dubina. Ceremoniármi ďalej sú: Pier Enrico Stefanetti, Diego Giovanni Ravelli, Marco Agostini, Massimiliano Matteo Boiardi, Vincenzo Peroni a Krzysztof Marcjanowicz.

Dielo Ježiša Veľkňaza (Opus J. S. S.) je medzinárodné verejné klerické združenie pápežského práva, duchovne prepojené so ženským rehoľným spoločenstvom Rodina Panny Márie. Obe majú korene v laickom hnutí Pro fratribus, ktoré založil v roku 1968 biskup Pavol Mária Hnilica SJ.