Delikty bude pre pápeža posudzovať aj Slovák

Svätý Otec vymenoval členov Posudkového kolégia pre odvolania v záležitostiach rezervovaných deliktov, zriadeného pri Kongregácii pre náuku viery.
VN SK 05.08.2019
Delikty bude pre pápeža posudzovať aj Slovák

Medzi siedmimi odborníkmi v oblasti kánonického práva je aj vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.

Úlohou spomenutého kolégia je skúmať odvolania v kauzách týkajúcich sa takzvaných delicta reservata, čiže deliktov, pri ktorých kánonické právo vyhradzuje jurisdikciu priamo pápežovi.

Ďalšími vymenovanými členmi komisie, ktorých mená zverejnilo vatikánske Tlačové stredisko 29. júla, sú Filippo Iannone, Andrea Migliavacca, Egidio Miragoli, Carlo Roberto Maria Redaelli, Arthur Roche a Pier Antonio Pavanello. Svätý Otec vymenoval aj náhradného člena kolégia, ktorým sa stal José Luis Mollaghan.