Digitálne technológie menia aj cestovanie

Turizmus a digitálna transfomácia – je názov posolstva prefekta Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinála Petra Turksona k Svetovému dňu turizmu, ktorý sa každoročne slávi 27. septembra.
07.08.2018
Digitálne technológie menia aj cestovanie

Posolstvo k Svetovému dňu turizmu však už zverejnili 4. augusta vo Vatikáne.

Okrem iného sa v ňom uvádza: „Posledné tendencie naznačujú, že približne 50 percent digitálnych cestovateľov sa inšpiruje prezeraním obrázkov a komentárov on-line; a 70 percent skôr, než sa rozhodne, si pozerá videá a názory tých, ktorí už cestovali.

Tohtoročný Svetový deň turizmu sa preto sústreďuje na pokroky digitálnej technológie, ktorá premenila našu dobu a naše správanie, drasticky meniac spôsob prežívania oddychového času, dovolenky, cestovania a turizmu vo všetkých jeho formách.“

V posolstve sa ďalej píše, že „cieľom digitálnej inovácie je aj zapojenie miestnych ľudí a komunít, a tak dosiahnuť inteligentné a vyvážené využívanie zdrojov“.