Do Medžugoria prišli aj zástupcovia Svätej stolice

V Medžugorí sa od 1. do 6. augusta uskutočnil 30. medzinárodný festival mládeže - Mladifest. Prišlo naň viac ako 50 000 mladých z 80 krajín celého sveta. Po prvý raz sa na ňom oficiálne zúčastnilo aj 14 kardinálov a biskupov vrátane niekoľkých z Vatikánu.
Ľudovít Malík 09.08.2019
Do Medžugoria prišli aj zástupcovia Svätej stolice

Mladí, aj so slovenskou účasťou, opäť zaplavili Medžugorie. Snímka: Mário Paroha

Program sa počas piatich dní skladal z rannej modlitby ruženca na mieste doteraz neuznaných zjavení Božej Matky, z modlitby na námestí pred Kostolom sv. Jakuba, z katechézy a zo svedectiev členov cirkevných hnutí. Po večernej svätej omši nasledovala mariánska procesia so zapálenými sviecami a adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.

Pápež otvoril bránu do Medžugoria
Pred slávnostným otvorením festivalu 1. augusta sa konala tlačová konferencia pápežského apoštolského vizitátora v Medžugorí. Arcibiskup Henryk Hoser vyjadril „osobné a hlboké presvedčenie, že Medžugorie prichádza s odlišným modelom novej evanjelizácie“.

Pripomenul, že toto miesto nie je priamo podriadené Pápežskej rade pre podporu novej evanjelizácie, ale zostáva pod krídlami Vatikánskeho štátneho sekretariátu. V máji tohto roku Vatikán oznámil, že dovoľuje organizovať oficiálne púte do Medžugoria farnostiam, diecézam, biskupom a kardinálom, ktorí sa tak môžu zúčastňovať na sláveniach. „A teraz sme svedkami toho, že Svätý Otec otvoril veľkú bránu do Medžugoria,“ poznamenal arcibiskup Hoser.

Poď za mnou
Na Mladifest tak prišiel pápežský vikár pre Rím, kardinál Angelo De Donatis, ktorý celebroval otváraciu svätú omšu 1. augusta. Spoločne s talianskym kardinálom koncelebrovalo 620 arcibiskupov, biskupov a kňazov. V svojej homílii s odkazom na slogan tohto stretnutia: Nasleduj ma zdôraznil, že „je potrebné, aby Duch Svätý otvoril naše srdcia a naplnil ich Božou múdrosťou“.

V druhý deň festivalu mal katechézu ďalší predstaviteľ rímskej kúrie, arcibiskup José Rodríguez Carballo, sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Hovoril o tom, že mladí ľudia hľadajú zmysel života, ktorý nám dáva Kristus. A k nemu môžeme dôjsť skrze Pannu Máriu. „Každý, kto príde do Medžugoria, hľadá Krista a zmysel života. Toľko ľudí ho každý deň hľadá. Keď nám hovoria o tom, ako sa mladí ľudia strácajú, stačí prísť sem a tu môžeme vidieť dôvod na veľkú nádej.“

Záverečná katechéza festivalu mladých v Medžugorí patrila ďalšiemu významnému predstaviteľovi Vatikánu, arcibiskupovi Rinovi Fisichellovi, predsedovi Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu. V svojej katechéze poukázal na to, že evanjelium musí byť ohlasované s láskou a úctou k poslucháčovi, pretože ide o jeho slobodu, a svojím životom musíme svedčiť o jeho kráse. „Týmto spôsobom je možné pohnúť srdcami a mysľou tých, ktorí sú ďaleko od Boha.“ Za príklad dal taliansky hierarcha stretnutie apoštola Filipa s Etiópčanom, ktoré je opísané v Skutkoch apoštolov.

Podľa tradície sa festival skončil 6. augusta nočným bdením a slávnostnou svätou omšou na úsvite na vrchu Križevac.