Emeritný pápež hovorí kriticky o Cirkvi v Nemecku

Emeritný pápež Benedikt XVI. (* 16. apríl 1927) varuje pred Cirkvou a náukou bez viery. „Viera sa musí osvedčiť a rásť v kontakte so skutočnosťou,“ uviedol v rozhovore pre nemecký časopis Herder Korrespondenz pri príležitosti 70. výročia svojej kňazskej vysviacky (29. jún 1951). Veriaci človek si musí vždy nanovo klásť otázky a skúšať svoju vieru v realite každodenného života.
VN CZ 03.08.2021
Emeritný pápež hovorí kriticky o Cirkvi v Nemecku

Benedikt XVI. sa tiež vracia k radám, ktoré zanechal krajanom počas návštevy Nemecka v roku 2011. Vtedy povedal, že Cirkev sa musí stať menej sekulárnou. Vo Freiburgu použil Heideggerov termín „odsvetštenie“, pod ktorým rozumel oslobodenie sa od dobovej podmienenosti, aby sme mohli vstúpiť do slobody viery.

Benedikt XVI. poukazuje na to, že problém katolicizmu v Nemecku sa prejavuje aj v tom, čo sa výstižne označuje ako úradná cirkev. Spomína, že už v roku 1951, keď bol kaplánom, vnímal, že viera katolíkov, ktorí zastávali zodpovedné pozície v Cirkvi, bola často slabá a ich postoje rozporuplné, čo oslabovalo ich svedectvo.

V dnešnej Cirkvi je tento problém ešte výraznejší. V cirkevných inštitúciách, ako sú nemocnice, školy a charitatívne organizácie, zastávajú vedúce pozície ľudia, ktorí nezdieľajú poslanie Cirkvi, čím diskreditujú svedectvo týchto inštitúcií.

Pojem úradná cirkev sa zaviedol na vyjadrenie rozporu medzi tým, čo sa oficiálne vyžaduje, a tým, čomu osobne veríme. Prejavuje sa to vo výrokoch, za ktorými zvyčajne stoja ľudia, pre ktorých je viera len niečo úradné. V tejto súvislosti emeritný pápež upozorňuje, že to škodí Cirkvi a viere.

„Pokiaľ sa v oficiálnych cirkevných textoch bude prejavovať len úrad, a nie srdce a duch, odklon od viery bude pokračovať. Učenie sa totiž môže rozvíjať len z viery a vo viere,“ zdôrazňuje emeritný pápež Benedikt XVI. v rozhovore pre Herder Korrespondenz.