Emeritný pápež sledoval pohreb svojho brata prostredníctvom internetu

Pohrebné obrady Georga Ratzingera, ktorý zomrel 1. júla vo veku 96 rokov, sa konali v stredu 8. júla v katedrále v Regensburgu. Brat pápeža Benedikta XVI. bol 30 rokov kapelníkom v katedrále v Regensburgu a vedúcim chlapčenského zboru Regensburger Domspatzen (katedrálni vrabčiaci z Regensburgu). Benedikt XVI. sa zúčastnil na pohrebe svojho brata prostredníctvom živého internetového vysielania.
E- kai 09.07.2020
Emeritný pápež sledoval pohreb svojho brata prostredníctvom internetu

Georg Ratzinger bol pochovaný na katedrálnom cintoríne do hrobu, ktorý patrí nadácii katedrálneho zboru Regensburger Domspatzen. Snímka: profimedia.sk

V liste biskupovi Regensburgu Rudolfovi Voderholzerovi sa Benedikt XVI. veľmi osobnými slovami rozlúčil so svojím bratom Georgom, „ďakujúc mu za všetko, čo pre neho urobil a obetoval. Boh ťa žehnaj, drahý Georg, za všetko, čo si urobil, pretrpel a čo si mi dal“ - napísal emeritný pápež v liste, ktorý prečítal jeho sekretár, arcibiskup Georg Gänswein, ktorý občas nedokázal ovládať svoje slzy a emócie.

Benedikt XVI. s odkazom na nedávnu návštevu svojho chorého brata v Regensburgu napísal: „Nežiadal si ma o návštevu. Ale cítil som, že je čas prísť k tebe. Som veľmi vďačný za toto vnútorné znamenie, ktoré mi dal Pán.“

Benedikt XVI. v liste tiež pripomenul smutné okolnosti, keď Georg Ratzinger nastúpil na pozíciu kapelníka katedrály v Regensburgu. „Keby jeho matka predtým nezomrela, neprijal by túto výzvu, ktorá mu zároveň poskytla radosť i bolesť. Najprv bolo veľa nepriateľstva a odmietania, najmä na začiatku.

Zároveň sa však stal otcom mladých ľudí, ktorí boli a sú vďační za neho ako jeho ,katedrálni vrabci̒“ -–uviedol v spomienkach emeritný pápež, pričom pripomenul aj názov zboru.

Benedikt XVI. zdôraznil, že keď sa ráno 22. júna rozlúčil so svojím bratom, tesne pred odletom do Ríma si obaja uvedomili, že „to bude rozlúčka s týmto svetom navždy“: „Vedeli sme tiež, že dobrý Boh, ktorý nám daroval spoločenstvo na tomto svete, vládne aj v inom svete a dá nám tam nové spoločenstvo.“

V kázni biskup Voderholzer poďakoval za prácu bývalého kapelníka Georga Ratzingera ako kňaza a cirkevného hudobníka. Poukázal na „dvojité povolanie“ a „trvalé dedičstvo“, ktoré zosnulý za sebou zanechal, a to nielen pre Cirkev v Regensburgu.

Emeritný pápež Benedikt XVI. sa zúčastnil na zádušnej svätej omši za svojho brata Georga prostredníctvom živého internetového vysielania. Svätú omšu okrem iných kňazov koncelebroval osobný sekretár Benedikta XVI., arcibiskup Georg Gänswein a apoštolský nuncius v Nemecku, arcibiskup Nikola Eterović.

Na pohrebnom ceremoniáli sa zúčastnil aj bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery Gerhard Ludwig Müller, ktorý bol biskupom v Regensburgu v rokoch 2002 - 2012, kardinál Reinhard Marx, arcibiskup Mníchova a Freisingu, a biskup Eichstättu Gregor Maria Hanke.

Po svätej omši bol Georg Ratzinger pochovaný na katedrálnom cintoríne do hrobu, ktorý patrí nadácii katedrálneho zboru Regensburger Domspatzen.