Eucharistia, moja diaľnica do neba

V sobotu 10. októbra v Bazilike sv. Františka v Assisi vyhlásili za blahoslaveného Carla Acutisa, 15-ročného Taliana, ktorý zomrel na leukémiu v roku 2006. Carlo svoj výnimočný talent v oblasti informatiky využíval na evanjelizáciu. Osobitnú úctu mal k Eucharistii, nazýval ju svojou „diaľnicou do neba“.
Ľudovít Malík 13.10.2020
Eucharistia, moja diaľnica do neba

Carlo Acutis patrí medzi najmladších blahoslavených Cirkvi. Snímka. profimedia.sk

Športovo a spoločensky založený chlapec, ktorý zomrel v roku 2006 v nemocnici v Monze pri Miláne, je známy svojím výrokom: „Všetci sa rodia ako originály, ale mnohí zomierajú ako fotokópie.“ Pápež František tieto slová citoval v dokumente Christus vivit, vydanom po synode o mladých, viere a rozlišovaní povolania.

Slávnosti so začiatkom o 16.30 predsedal kardinál Agostino Vallini, pápežský legát pre assiské baziliky sv. Františka a Panny Márie Anjelskej. Veriaci prítomní aj mimo baziliky podľa bezpečnostných pravidiel sledovali obrad pred veľkoplošnými obrazovkami na námestiach. Mnohí v Taliansku i po celom svete sledovali obrad cez televízny a internetový prenos.

V beatifikačnom dekréte, ktorý kardinál Agostino Vallini prečítal po odznení životopisu kandidáta, Svätý Otec František určil liturgický deň blahoslaveného Carla Acutisa na 12. október, výročný deň jeho smrti. Pri oltári vystavili na verejné uctenie relikviár, v ktorom je uchované srdce blahoslaveného Carla.

Kardinál Agostino Vallini vo svojej homílii citoval tohto mladíka, ktorého od útleho veku priťahovala úcta k Eucharistii.

„,Eucharistia je mojou diaľnicou do neba,’ hovorieval často. Zúčastňoval sa denne na svätej omši a dlho prebýval v adorácii Najsvätejšej sviatosti. ,Do raja sa ide priamo, keď sa pristupuje denne k Eucharistii!’ - bol presvedčený nový blahoslavený, ktorý mocne vnímal povolanie pomáhať druhým objavovať blízkosť Boha a krásu prebývania s ním. Za týmto účelom používal tiež internet,“ zdôraznil kardinál Vallini.

„Chápal, že internet nie je len prostriedok zábavy, ale aj priestor na dialóg, poznanie, zdieľanie, vzájomnú úctu a zodpovednosť, bez potreby mu otročiť. Vedel, že v bezbrehom virtuálnom svete je potrebné vedieť rozlišovať dobro od zla.

V tejto pozitívnej perspektíve vyzýval na používanie moderných komunikačných prostriedkov pri šírení evanjelia a na oslovenie čo najväčšieho počtu ľudí, aby mohli zakúsiť krásu priateľstva s Pánom. Vytvoril s týmto úmyslom napríklad webovú stránku, na ktorej pozbieral známe eucharistické zázraky z celého sveta a ktorú používal tiež v katechézach pre deti.

Veľmi si ctil Matku Božiu, denne sa modlil ruženec a zasvätil sa Panne Márii. Modlitba a poslanie boli charakteristickými bodmi hrdinskej viery Carla Acutisa, ktorý sa vo svojom krátkom živote dokázal zveriť Pánovi za každých okolností, najmä tých najťažších,“ zdôraznil kardinál Agostino Vallini na sobotňajšej beatifikačnej liturgii Carla Acutisa v Assisi.