Eucharistia nás vnútorne uzdravuje

V nedeľu 14. júna predsedal Svätý Otec František vo vatikánskej bazilike slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. V homílii sa zameral na tajomstvo Eucharistie ako pamiatky a zároveň činu „Pánovej Paschy, ktorá nanovo ožíva pre nás“.
VN SK 15.06.2020
Eucharistia nás vnútorne uzdravuje

Svätá omša je „poklad, ktorý treba klásť na prvé miesto v Cirkvi i v živote“ - zdôraznil pápež František. Snímka: profimedia.sk

Slávnosť Božieho tela sa v Taliansku celoplošne prenáša na nedeľu a je už tradíciou, že Svätý Otec ju slávi v nedeľu spolu s veriacimi diecézy. Miesto slávenia priamo vo vatikánskej bazilike však bolo tento rok výnimkou.

V predchádzajúcich rokoch pápež František v tento deň celebroval svätú omšu vo farnostiach Ríma a okolia: v roku 2019 vo štvrti Casal Bertone, v roku 2018 v Ostii.

V prvých piatich rokoch pontifikátu slávil Corpus Domini pred Lateránskou bazilikou s eucharistickou procesiou do Baziliky Santa Maria Maggiore - v duchu tradície predchádzajúcich desaťročí.

Na eucharistickom slávení pri oltári katedry v zadnej lodi Baziliky sv. Petra bol obmedzený počet veriacich - 50 osôb s rúškami na tvárach. Svätý Otec slávil svätú omšu bez koncelebrantov, avšak plne slávnostným spôsobom s asistenciou a hudobným sprievodom.

V homílii sa pápež František sústredil na tajomstvo Eucharistie v zmysle pamiatky. Pripomenul Ježišove slová „toto robte na moju pamiatku“ a vysvetlil biblický význam udržiavania a odovzdávania pamäti. Ide o pamäť oslobodenia z otroctva, odovzdávanú z otca na syna, ako o tom hovorí  Kniha Deuteronómium.

„Zanechal nám chlieb, v ktorom je on, živý a skutočný, so všetkou chuťou jeho lásky. Keď ho prijímame, môžeme povedať: Je to Pán, pamätá si ma! Preto nás Ježiš požiadal: ,Toto robte na moju pamiatku’ (1 Kor 11, 24).

Eucharistia nie je jednoduchou spomienkou, je to čin; je to Pánova Pascha, ktorá nanovo ožíva pre nás.“

Svätá omša je „poklad, ktorý treba klásť na prvé miesto v Cirkvi i v živote“ - zdôraznil pápež František. Zároveň povzbudil veriacich „znovuobjaviť adoráciu, ktorá v nás pokračuje v účinkovaní svätej omše. Prospieva nám, vnútorne nás uzdravuje. Predovšetkým teraz, naozaj ju potrebujeme“.