Eucharistický kongres bude v Budapešti

Šíriť eucharistickú kultúru – k tomuto vyzval pápež František účastníkov plenárneho zasadania Pápežského výboru pre medzinárodné eucharistické kongresy, ktorých prijal v sobotu 10. novembra na audiencii vo Vatikáne.
VN SK 12.11.2018
Eucharistický kongres bude v Budapešti

Ilustračná snímka: ingimage.com

Najbližší Medzinárodný eucharistický kongres bude v roku 2020 v Budapešti. Na stretnutí so Svätým Otcom sa preto okrem predsedu spomínaného výboru arcibiskupa Piera Mariniho a delegátov národných konferencií biskupov zúčastnila aj maďarská delegácia vedená kardinálom Péterom Erdő, arcibiskupom Budapešti.

„Zmysel slávenia eucharistického kongresu spočíva v šírení duchovnej kultúry,“ vysvetlil Svätý Otec. „Čo znamená sláviť eucharistický kongres v modernom a multikultúrnom meste, v  ktorom sa evanjelium a formy náboženskej príslušnosti stali okrajovými?

Znamená to spoluprácu s Božou milosťou– prostredníctvom modlitby a činnosti – na šírení eucharistickej kultúry ako spôsobu myslenia a konania založeného na tejto sviatosti.“

V poradí 52. medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti je naplánovaný v termíne 13. – 20. septembra 2020 a jeho mottom sú slová žalmu: V tebe sú všetky moje pramene (Ž 87, 7).