Európski laici uvažovali o ľudských právach

Od 14. do 17. júna sa v Portugalsku konalo Európske laické fórum na tému „Všeobecná deklarácia ľudských práv, kresťanské hodnoty a sociálne učenie Cirkvi“.
18.06.2018
Európski laici uvažovali o ľudských právach

Od 14. do 17. júna sa v Portugalsku konalo Európske laické fórum na tému „Všeobecná deklarácia ľudských práv, kresťanské hodnoty a sociálne učenie Cirkvi“. Prítomných bolo 46 delegátov, ktorí zastupovali 15 krajín.

Odznelo množstvo inšpiratívnych myšlienok. Hlavný rečník Erik Borgman z Tilburskej univerzity zdôraznil, že ľudské práva neudeľuje štát, sú vlastné každému človeku a odrážajú dôstojnosť vloženú do každého človeka Stvoriteľom. Podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií Pavol Kossey bol zvolený za člena riadiaceho výboru.

PK