Eutanáziu schválili už aj v Austrálii

We care - tento názov nesie pastiersky list, ktorým biskupi štyroch austrálskych diecéz odpovedajú na prípadné pochybnosti veriacich v súvislosti s možnosťou asistovanej samovraždy, ktorú v stredu (19. 6. 2019) zaviedol austrálsky štát Victoria.
VN CZ 21.06.2019
Eutanáziu schválili už aj v Austrálii

Ilustračná snímka: ingimage.com

Legalizáciu tzv. „dobrovoľnej asistovanej smrti“ schválil parlament v Melbourne v novembri predminulého roka, čím sa Victoria priradila k štátom, ktoré eutanáziu umožňujú (Kanada, Holandsko, Belgicko, Švajčiarsko a šesť štátov USA).

„Neopustíme tých, ktorých milujeme, a veríme, že máme právo na lásku od začiatku do konca života,“ píšu biskupi a predkladajú katolíckemu spoločenstvu trojicu odporúčaní, ako uplatniť výhradu svedomia.

Na prvom mieste odporúčajú modlitbu; predovšetkým za ľudí, ktorí sa domnievajú, že im zostala posledná možnosť, teda vziať si život a tiež za to, aby sme na utrpenie dokázali reagovať statočne a súcitne.

Po druhé biskupi naliehajú na informovanosť o tom, čo Cirkev učí o eutanázii a paliatívnej liečbe, a na poznanie životných príbehov ľudí, ktorí sa týmto zákrokom podrobili.

A tretím odporúčaním austrálskych biskupov je výzva na akciu, teda starostlivosť o zraniteľné osoby, ktoré trpia samotou, stratili zmysel života, alebo jednoducho nevedia, kam sa obrátiť, aby dôstojne prežili poslednú fázu života. V týchto prípadoch ich katolíci majú nasmerovať na strediská paliatívnej starostlivosti, ktoré sú v dokumente konkrétne vymenované.