Fatima opäť privítala pútnikov

V mariánskej svätyni v portugalskej Fatime sú znovu povolené eucharistické slávenia s prítomnosťou veriacich. Prvé slávenie bolo 15. marca, po dvojmesačnom uzatvorení pre pandémiu.
VN SK 23.03.2021
Fatima opäť privítala pútnikov

Ako vysvetlil v rozhovore pre Vatican News rektor svätyne, páter Carlos Cabecinhas, aktuálna situácia si vyžaduje zmenu v pastoračnom prijímaní skupín; zatiaľ ide najmä o jednotlivcov a rodiny z okolitých oblastí.

„V srdciach mnohých bola nesmierna túžba môcť sa opäť naživo modliť ruženec k Panne Márii,“ zdôraznil páter Carlos Cabecinhas, ktorý ďalej v rozhovore potvrdil, že vo Fatime obnovia liturgické slávenia v novej priestrannej Bazilike Najsvä­tejšej Trojice, ako i modlitby posvätného ruženca a vešpier v historickej Bazilike Panny Márie Ružencovej a vo vonkajšej Kaplnke zjavení.

Rektora svätyne zarmucuje, že vo Fatime stále chýbajú medzinárodné pútnické skupiny, je však presvedčený, že je to výzva na prijímanie miestnych rodín, ktoré sa k sláveniu Eucharistie pripájali online prostredníctvom sociálnych sietí. Podľa pátrových slov sa pre mnohé z nich svätyňa stala ich skutočnou farnosťou.