Filipínske ženy sú pašeráčkami viery

Bazilika sv. Petra vo Vatikáne sa 14. marca rozozvučala filipínskymi spevmi. Príležitosťou bolo 500. výročie príchodu kresťanstva na územie Filipínskeho súostrovia. Svätý Otec František slávil Eucharistiu spolu so zástupcami filipínskej komunity, ktorú vedie kardinál Luis Antonio Tagle, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.
VN SK 16.03.2021
Filipínske ženy sú pašeráčkami viery

Cirkev na Filipínach oslavuje 500 rokov od príchodu kresťanstva na toto súostrovie. Pri tejto príležitosti pápež František celebroval za účasti filipínskych veriacich svätú omšu 14. marca vo vatikánskej bazilike. Snímka: profimedia.sk

Cirkev na Filipínach oslavuje päťstoročnicu začiatku evanjelizácie krajiny s mottom Gifted to give, odkazujúcim na Ježišove slová: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ Zmyslom početných aktivít tohto jubilejného roka je takisto prehĺbenie sa v chápaní zodpovednosti za udržiavanie misijných diel.

Medzi prvými, ktorí v týchto končinách pred piatimi storočiami prijali krst, bol miestny vládca Rajah Humabon a jeho manželka Hara Humumay a ďalších 800 Filipíncov.

Radosť evanjelia

Svätý Otec v homílii upriamil pozornosť na to, že srdcom evanjelia je poslanie jednorodeného Syna Ježiša na tento svet.

„Obsahom evanjelia v skutočnosti nie je nejaká myšlienka alebo doktrína, ale Ježiš, Syn, ktorého nám Otec dal, aby sme mali život. Ježiš je základ našej radosti; nejde o krásnu teóriu o tom, ako byť šťastnými, ale o zakúsenie toho, že sme na ceste života sprevádzaní a milovaní.“

Pápež František komentoval aj 500. výročie príchodu kresťanstva na Filipíny.

„Dostali ste radosť evanjelia: že Boh nás miloval až do tej miery, že dal svojho Syna za nás. A táto radosť sa vidí vo vašom národe, vidí sa vo vašich očiach, na vašich tvárach, vo vašich piesňach a vo vašich modlitbách. Tá radosť, s ktorou prinášate vieru do iných krajín.“

Pašeráčky viery

„Koľkokrát som vravel, že tu v Ríme sú filipínske ženy pašeráčkami viery! Pretože tam, kam prichádzajú pracovať, pracujú, ale i zasievajú vieru. Toto je – dovoľte mi to slovo – jedna dedičná choroba, ale je to blažená choroba! Udržiavajte ju! Prinášajte vieru, to ohlasovanie, ktoré ste prijali pred päťsto rokmi a ktoré prinášate teraz.“

Svätý Otec sa poďakoval filipínskej komunite, ktorá žije za hranicami svojej vlasti, za radosť, ktorú prináša do celého sveta.

„Myslím, ako som už povedal, na mnohé krásne skúsenosti v rímskych rodinách, ale je to tak v celom svete, kde vaša diskrétna a pracovitá prítomnosť vedela vydať i svedectvo o viere – Máriiným a Jozefovým štýlom: Bohu sa páči, keď sa prináša radosť z viery pokornou a skrytou, no odvážnou a vytrvalou službou.“

Pápež František zároveň povzbudil Filipíncov, aby neustávali v diele evanjelizácie. „Kresťanské ohlasovanie, ktoré ste prijali, je vždy nato, aby sa nieslo ostatným; evanjelium o blízkosti Boha si vyžaduje, aby sa vyjadrovalo v láske k bratom; Božia túžba, aby nikto nezahynul, požaduje od Cirkvi, aby sa starala o toho, kto je ranený a žije na okraji.

Ak Boh tak veľmi miluje, že nám daroval seba samého, aj Cirkev má toto poslanie: nie je poslaná posudzovať, ale prijímať; nie nanucovať, ale rozsievať; Cirkev je povolaná nie odsudzovať, ale prinášať Krista, ktorý je spása.

Nikdy nestrácajte odvahu v kráčaní po tejto ceste. Nebojte sa ohlasovať evanjelium, slúžiť a milovať. A s vašou radosťou dokážete to, aby sa hovorilo aj o Cirkvi: tak veľmi milovala svet.

Aká krásna a príťažlivá je taká Cirkev, ktorá miluje svet bez toho, aby ho súdila, a ktorá pre svet dáva samu seba. Drahí bratia a sestry, žičím tomu, aby to tak bolo na Filipínach i v každom kúte zeme,“ dodal na záver homílie Svätý Otec František.

Najkatolíckejšia krajina Ázie Filipíny sú v oblasti Ázie najvýznamnejšou krajinou, čo sa týka počtu katolíkov. V 105-miliónovej populácii je 92 percent kresťanov. Ku Katolíckej cirkvi sa hlási 81 percent Filipíncov a 11 percent patrí k iným kresťanským cirkvám.

Pápež František navštívil Filipíny v januári 2015, pred ním tam boli dvaja pápeži: v roku 1970 Pavol VI. a v roku 1995 Ján Pavol II., ktorý prišiel na Svetové dni mládeže.