Francúzska lekárska akadémia je proti zákonu in vitro bez otca

Vo Francúzsku narastá odpor voči návrhu zákona, ktorý má sprístupniť oplodnenie in vitro osamoteným matkám a lesbickým párom. V sobotu 21. septembra vystúpila s vážnym varovaním Francúzska lekárska akadémia.
VN CZ 27.09.2019
Francúzska lekárska akadémia je proti zákonu in vitro bez otca

Ilustračná snímka: ingimage.com

Pripomína, že postava otca zohráva podstatnú úlohu v rozvoji dieťaťa a utváraní jeho osobnosti.

Podľa akademikov sa nový zákon riadi viac sociálnymi než bioetickými ohľadmi, preto jeho hodnotenie nepatrí do kompetencie akadémie. Poukazujú však na jeho možné lekárske dôsledky.

Znepokojenie lekárov vzbudzuje skutočnosť, že pripúšťa počatie detí, ktoré budú vopred zbavené otca, „čo môže ohrozovať ich psychický rozvoj a naplnenie“. Francúzska lekárska akadémia preto požaduje psychiatrické skúmanie detí bez otca, ktorý „predstavuje významný prvok budujúci osobnosť dieťaťa, ako o tom hovorí detská psychiatria, pediatria a psychológia“.

Akadémia takisto varuje, že rozširovanie in vitro na lesby a osamotené matky sťaží prístup k umelému oplodneniu heterosexuálnym párom, ktoré sú odkázané na tento zákrok z lekárskeho dôvodu.

V dôsledku toho hrozí vážne nebezpečenstvo komercializácie ľudského tela, ku ktorej už v niektorých krajinách dochádza a ktoré je „v rozpore so zásadami francúzskej etiky, totiž s bezplatnosťou daru a nekomerčným chápaním ľudského tela,“ čítame vo vyhlásení Francúzskej lekárskej akadémie.