Francúzski biskupi sa kajali

Francúzski biskupi pri kajúcej bohoslužbe v Lurdoch vyjadrili ľútosť nad hriechmi sexuálneho zneužívania páchaného duchovnými a zamestnancami cirkevných inštitúcií v krajine.
VN CZ 15.11.2021
Francúzski biskupi sa kajali

Snímka: profimedia.sk

Od 2. do 7. novembra diskutovali aj o vzťahu medzi stavom životného prostredia a nárastom chudoby vo svetle integrálnej ekológie pápeža Františka.

Na námestí pred Bazilikou Panny Márie arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort predniesol modlitbu, v ktorej prosil Boha o odpustenie. „Uvedomili sme si, že sme schopní znesvätiť Boží dar, premeniť kňazstvo na systém degradácie ľudskosti a pohŕdanie slabými,“ povedal predseda francúzskeho episkopátu.

Medzi obeťami, ktoré sa zúčastnili na bohoslužbe, bola aj Véronique Garnierová, ktorá zažila sexuálne zneužívanie v detstve práve v Lurdoch. Po obrade priznala, že sa jej uľavilo, ale zároveň zdôraznila, že treba ešte veľa urobiť a že sa Cirkev musí zamerať na obete.

Jednou z tém, o ktorých francúzsky episkopát hovoril, bola tiež integrálna ekológia pápeža Františka. Biskupi diskutovali o súvislosti medzi stavom životného prostredia a otázkou chudoby.

„Naše správanie k zemi odráža náš postoj k ostatným ľuďom,“ povedal Pascal Balmand, ktorý v rámci Konferencie biskupov Francúzska zodpovedá za ekológiu.

„Pápež nás vyzýva, aby sme súčasne počuli krik zeme a krik chudobných. To, ako sa správame k stvoreniu, vypovedá mnohé o tom, ako sa správame k svojim bratom a sestrám, najmä k tým najzraniteľnejším.“