Generálne audiencie budú iba v televízii

Stredajšie generálne audiencie pápeža Františka budú mať od 4. novembra opäť virtuálnu podobu cez mediálny prenos z bibliotéky Apoštolského paláca vo Vatikáne. Dôvodom je zamedziť šíreniu koronavírusu.
VN SK 03.11.2020
Generálne audiencie budú iba v televízii

Podľa informácií Tlačového strediska Svätej stolice sa k zmene pristúpilo aj v nadväznosti na prípad pozitívneho nálezu COVID-19 počas audiencie v stredu 21. októbra, aby nebolo ohrozené zdravie účastníkov generálnych audiencií.

Skončilo sa tak dvojmesačné obdobie, keď si katechézu Svätého Otca prichádzali vypočuť pútnici na Nádvorie sv. Damaza vo Vatikáne a za daždivého počasia do Auly Pavla VI. Pri generálnych audienciách v režime bez priamej účasti veriacich symbolicky reprezentuje pútnikov skupinka prekladateľov do svetových jazykov.

Svätý Otec sa už veriacim prihováral touto formou počas prvej vlny pandémie. Priame prenosy sa konali z vatikánskej bibliotéky od 14. marca do 26. augusta.