Hľadajte nové formy inkulturácie evanjelia

Svätý Otec František absolvoval už svoju 32. zahraničnú cestu. Tentoraz navštívil malé katolícke komunity na Ďalekom východe. V nasledujúcich riadkoch si priblížime jeho návštevu Thajska (20. – 23. novembra).
Ľudovít Malík 26.11.2019
Hľadajte nové formy inkulturácie evanjelia

Svätý Otec František sa v Bangkoku v Chráme sv. Petra stretol so zasvätenými. Snímka: profimedia.sk

Pápeža Františka privítali v hlavnom meste Thajska - Bangkoku v stredu 20. novembra napoludnie miestneho času. Keďže jeho let trval 11 hodín a rímsky biskup sa posunul na Východ o šesť časových pásiem, Svätý Otec až do štvrtka 21. novembra odpočíval.

Štvrtok 21. novembra
Kvôli pápežovej aklimatizácii sa začala samotná návšteva 21. novembra ráno miestneho času stretnutím s politickou reprezentáciou Thajska. Petrov nástupca zavítal do vládnej štvrte Dusit, aby sa súkromne stretol s premiérom Prayuthom Chan-Ochoom.

V slonovinovej sále vládneho paláca predniesol pápež František svoj prvý prejav na thajskej pôde. Vedľa problémov spojených s globalizáciou a migráciou sa zmienil tiež o probléme sexuálnej turistiky a násilia páchaného na ženách a deťoch.

Pápež František síce nepoužil priamo termín sexuálna turistika, ale dôrazne poukázal na tragickú situáciu mnohých žien a detí: „Vybavujú sa mi v tejto súvislosti ženy a deti, ktoré v našej dobe obzvlášť trpia násilím a všemožným vykorisťovaním, otroctvom a zneužívaním.“

Pápežova návšteva pokračovala stretnutím s predstaviteľmi budhizmu v krajine, ktorý je väčšinovým náboženstvom. Františka privítal najvyšší budhistický patriarcha Somdet Phra Ariyavongsagatanana (Amborn Ambar).

Rímsky biskup potom v krátkom pozdrave vyjadril radosť z priateľstva a dialógu, ktoré spájajú obe náboženstvá. „Vo svete náchylnom na vytváranie roztržiek a vylúčenia tieto vzťahy ukazujú, že kultúra stretnutia je možná,“ zdôraznil pápež.

Pápež venoval budhistickému patriarchovi okrem iného tiež abúzabíjsku Deklaráciu o ľudskom bratstve. Ako potvrdil predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg, kardinál Miguel Ángel Ayuso Guixot, toto gesto je významné a naznačuje, že posolstvo tejto deklarácie sa neobmedzuje iba na kresťansko-moslimské vzťahy.

Z budhistického chrámu sa pápež František vydal do jednej z dvoch bangkockých katolíckych nemocníc, ktorá nesie meno sv. Ľudovíta. Pacienti sú prevažne budhisti, ale ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú sestry z Kongregácie sv. Pavla z Chartres.

Pre Katolícku cirkev v Thajsku bola pápežova návšteva v nemocnici mimoriadne dôležitá, pretože dosvedčuje vysokú úroveň starostlivosti venovanej starým a postihnutým ľuďom.

Vo veľkej nemocničnej sále potom Svätý Otec oslovil približne sedemsto zamestnancov nemocnice sv. Ľudovíta a ďalších katolíckych zdravotníckych zariadení: „Práve v milosrdnej láske sme my kresťania nielen povolaní prejavovať, že sme misionárskymi učeníkmi, ale aj preverovať osobnú a inštitucionálnu vernosť nášho nasledovania Boha.

Z tohto zorného uhla sa v nemocniciach uskutočňujú najväčšie skutky milosrdenstva, ktoré ďaleko presahujú obyčajnú - hoci chvályhodnú - lekársku prax,“ uviedol rímsky biskup.

Popoludňajší program vo štvrtok 21. novembra sa začal návštevou pápeža Františka v kráľovskom paláci, kde ho osobne prijal kráľ Rama X. s manželkou Suthidou Tidjai.

Piatok 22. novembra
Posledný deň thajského pobytu Petrov nástupca začal vo svätyni, ktorá bola na začiatku tohto tisícročia postavená v blízkosti rodiska prvého thajského mučeníka, blahoslaveného Nicholasa Bunkerda Kitbamrunga (1895 - 1944).

Tento kňaz, ktorý sa v budhistickej spoločnosti zasadzoval za práva kresťanov, bol počas druhej svetovej vojny obvinený zo špionáže pre znepriatelené Francúzsko. Zatkli ho a odsúdili na desaťročný trest. Napriek tomu aj vo väzení naďalej tajne šíril vieru a pokrstil veľa spoluväzňov, pokiaľ v roku 1944 nezomrel na tuberkulózu.

V Jubilejnom roku 2000 ho blahorečil sv. Ján Pavol II. V priľahlej katolíckej dedinke Wat Roman Svätého Otca v Kostole sv. Petra očakávalo asi tisíc rehoľníčok a rehoľníkov, kňazov, seminaristov a katechétov zo všetkých thajských diecéz.

Pápež sa poďakoval všetkým zasväteným za ich prácu a obetavosť, ale upozornil aj na slabšiu evanjelizáciu. „Preto je nutné hľadať nové formy, symboly, zobrazenia aj hudbu, ktoré budú viac ukazovať a inkulturovať evanjelium,“ radil Svätý Otec, ktorý bolestne konštatoval, že kresťanstvo sa v Thajsku doteraz považuje za cudzie, importované náboženstvo. „Vyznávajte vieru svojím rodným nárečím, tak ako matka spieva dieťaťu uspávanku,“ vyzýval.

Pápež František sa potom presunul na najstaršiu thajskú univerzitu, ktorá sa nachádza v Bangkoku, kde sa uskutočnilo medzináboženské stretnutie.

Zúčastnili sa na ňom predstavitelia všetkých náboženstiev zastúpených v tejto krajine: budhizmu, islamu, hinduizmu, sikhizmu a zástupcovia rôznych kresťanských denominácií.

Pápež František zdôraznil, že „nadišiel čas, aby sme s odvahou vytýčili logiku stretnutia a vzájomného dialógu ako cestu, vzájomnú spoluprácu ako spôsob konania a vzájomné poznávanie prijali za metódu a kritérium.

Týmto spôsobom možno ponúknuť novú paradigmu riešenia konfliktov a pričiniť sa o porozumenie medzi ľuďmi a ochranu stvorenia“. Pápež poukázal na nevyhnutnosť ctiť dôstojnosť každej ľudskej osoby a vyzval na budovanie integrálneho humanizmu.

Návšteva pápeža Františka v Thajsku prakticky trvala celé dva dni. V sobotu 23. novembra Svätý Otec odletel ešte ďalej na východ a to do Japonska.