Holandsko legalizuje eutanáziu detí

Kresťanskodemokratický minister zdravotníctva Hugo de Jonge minulý utorok oznámil, že parlamentná väčšina súhlasila s rozšírením eutanázie na deti vo veku od 1 do 12 rokov. Bude potrebný súhlas lekára a rodičov.
E- kai 20.10.2020
Holandsko legalizuje eutanáziu detí

Doteraz boli deti v tejto vekovej kategórii vylúčené z eutanázie. Podmienkou zabitia dieťaťa bude chýbajúca perspektíva uzdravenia a „neúnosné utrpenie“.

V Holandsku sa eutanázia praktizuje od roku 2002. Jej rozsah neustále rastie postupnou liberalizáciou práva. V roku 2019 bolo týmto spôsobom zabitých 6 361 ľudí, čo sú 4 percentá všetkých úmrtí.

Z nich 91 percent boli pacienti, ktorí trpeli na nevyliečiteľné choroby. Iní sa pre eutanáziu rozhodli pre vážne problémy s duševným zdravím, ako sú depresie.

Utrechtský arcibiskup, kardinál Wim Eijk, ktorý je sám lekárom so špecializáciou na internú medicínu, na príklade svojej krajiny varoval ostatné štáty pred šikmou plochou pozvoľných ústupkov na poli eutanázie.

Pripomína, že ide o ťažký a neodvratný hriech vykonaný bezprostredne pred stretnutím človeka so svojím Stvoriteľom. Odborníci odhadujú, že v Holandsku bude eutanázia v nasledujúcom desaťročí príčinou smrti až ôsmich percent všetkých úmrtí.