Homosexualita nie je zločin, ale hriech

Pápež František v rozhovore pre agentúru AP kritizoval zákony, ktoré kriminalizujú homosexualitu, ako „nespravodlivé“. Vyzval katolíckych biskupov, ktorí podporujú tieto zákony, aby prijali LGBTQ ľudí do Cirkvi.
Anna Stankayová 30.01.2023
Homosexualita nie je zločin, ale hriech

Podľa organizácie The Human Dignity Trust, ktorá sa usiluje o zrušenie takýchto zákonov, približne 67 krajín alebo jurisdikcií na celom svete kriminalizuje dobrovoľnú sexuálnu aktivitu osôb rovnakého pohlavia, pričom 11 z nich môže uložiť alebo ukladá trest smrti.

Pápež vyhlásil, že takéto zákony sú „nespravodlivé“, a povedal, že Katolícka cirkev môže a mala by sa usilovať o ich zrušenie. „Musí to urobiť.“

NIE ZLOČIN, ALE HRIECH

Pápež je presvedčený, že Katolícka cirkev by mala prijímať každého a nediskriminovať. Boh totiž miluje všetky svoje deti také, aké sú. Povedal, že v súvislosti s homosexualitou treba rozlišovať medzi zločinom a hriechom. 

Cirkevné učenie tvrdí, že homosexuálne činy sú hriešne alebo vnútorne neusporiadané. „Dobre, ale najprv rozlišujme medzi hriechom a zločinom. Hriechom je aj nedostatok vzájomnej lásky,“ dodal s tým, že s homosexuálmi treba zaobchádzať dôstojne a s rešpektom.

„Byť homosexuálom nie je zločin,“ povedal František 24. januára pre agentúru Associated Press. „Je to hriech. Rovnako ako každý sexuálny akt mimo manželstva,“ vysvetlil. 

VYZÝVA NA DEKRIMINALIZÁCIU

Páter James Martin, americký jezuita, ktorý vedie službu Outreach pre LGBTQ katolíkov v USA, požiadal Františka o vysvetlenie. Pápež vo svojej poznámke opätovne potvrdil, že homosexualita „nie je zločin“, a uviedol, že sa vyjadril, „aby zdôraznil, že kriminalizácia nie je ani dobrá, ani spravodlivá“.

„Keď som povedal, že je to hriech, mal som jednoducho na mysli katolícku morálnu náuku, ktorá hovorí, že každý sexuálny akt mimo manželstva je hriech,“ napísal František v španielčine a podčiarkol poslednú vetu.

Priznal, že vo svojom komentári pre agentúru AP mohol byť jasnejší. Povedal však, že v rozhovore používal „prirodzený a konverzačný jazyk“, ktorý si nevyžaduje presné definície.

„Ako vidíte, opakoval som niečo všeobecne. Mal som povedať: ,Je to hriech rovnako ako každý sexuálny akt mimo manželstva.‘ To znamená hovoriť o ,veci‘ hriechu, ale dobre vieme, že katolícka morálka neberie do úvahy len vec, ale hodnotí aj slobodu a úmysel, a to pri každom druhu hriechu,“ dodal.