Ignaciánski laici na stretnutí CVX v Argentíne

V dňoch od 22. do 31. júla 2018 sa v Buenos Aires v Argentíne koná XVII. svetové zhromaždenie Spoločenstva kresťanského života (CVX, lat. Comunio Vitae Christiane).
19.07.2018
Ignaciánski laici na stretnutí CVX v Argentíne

Na tomto zhromaždení sa už po druhýkrát v pozícii pozorovateľa zúčastnia aj delegáti zo Slovenska. Tentoraz sú nimi Ján Turza za Spoločenstvo CVX a jezuita Jakub Garčár SJ v zastúpení ekleziálneho asistenta CVX Slovensko pátra Bernarda Mišoviča SJ.

Svetové zhromaždenie sa koná pravidelne každých 5 rokov od roku 1967, keď sa zjednotilo ako Medzinárodná asociácia kresťanských spoločenstiev laikov, vychádzajúcich z mariánskych kongregácií. Tento rok stretnutie organizujú laici z juhoamerických krajín Argentína, Paraguaj a Uruguaj pod skratkou ARUPÁ. 

Mottom stretnutia je úryvok z Markovho evanjelia: „Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť!“ (Mk 6, 38). Zástupcovia národných spoločenstiev z viac ako 60 krajín si na stretnutí idú prosiť milosť od Boha, aby „túžili po hlbšom a jednotnejšom prežívaní charizmy CVX v dnešnom svete“.