Írsko má medzinárodnú svätyňu

Írska národná mariánska svätyňa v Knocku bola z rozhodnutia Svätej stolice 19. marca povýšená na medzinárodnú mariánsku a eucharistickú svätyňu. V tento deň sa pri večernej eucharistickej slávnosti prenášanej v streamingu veriacim prihovoril pápež František prostredníctvom videa. Ako uviedol, „posolstvo, ktoré prichádza z Knocku, je posolstvom o veľkej hodnote ticha pre našu vieru“.
VN SK 23.03.2021
Írsko má medzinárodnú svätyňu

Miesto zjavení v írskom Knocku, okolo ktorého je dnes postavená kaplnka. Snímka: profimedia.sk

Slávnostnú svätú omšu slávil arcibiskup Tuamskej arcidiecézy Michael Neary spolu s rektorom svätyne, duchovným otcom Richardom Gibbonsom. Svätý Otec František vo videoposolstve vyzdvihol vieru írskeho ľudu, ktorý sa vždy vyznačoval misionárskym duchom a veľkou úctou k Panne Márii.

„Nemôžeme zabudnúť, koľko kňazov zanechalo svoju rodnú zem, aby sa stali misionármi evanjelia. Nemôžeme zabudnúť ani na mnohých laikov, ktorí emigrovali do ďalekých krajín, no stále si udržiavali svoju zbožnosť a úctu k Panne Márii.

Koľko rodín v priebehu najmenej pol druha storočia odovzdávalo vieru svojim deťom a sústredilo svoje denné práce okolo modlitby posvätného ruženca, s obrazom Panny Márie z Knocku uprostred.“

Zjavenia Panny Márie v Knocku spred 141 rokov boli cirkevne uznané v roku 1936. Odvtedy toto pútnické miesto navštívi každoročne až 1,5 milióna pútnikov. Svätyňu navští­vil aj sv. Ján Pavol II., sv. Matka Tereza a v roku 2018 i pápež František.

Panna Mária odetá v bielom rú­chu sa v Knocku zjavila 15 dedinčanom 21. augusta 1879, a to spolu so sv. Jozefom a sv. apoštolom Jánom. Trojica modliacich sa postáv bola obrátená k oltáru, na ktorom bol baránok a kríž. Panna Mária však nepovedala ani slovo.

Pápež František vysvetlil, že odkazom zjavení v Knocku je modlitba ako posolstvo nádeje: „Ruky Panny Márie pozdvihnuté k modlitbe nám aj naďalej ukazujú dôležitosť modlitby ako posolstva nádeje, ktoré vychádza z tejto svätyne.

Pri svojom zjavení v Knocku Panna Mária nič nepovedala. Jej ticho je však i tak jazykom; vskutku, je to ten najvýrečnejší jazyk, aký máme. Posolstvo, ktoré prichádza z Knocku, je posolstvom o veľkej hodnote ticha pre našu vieru.“

Svätý Otec zdôraznil, že povýšenie národnej mariánskej svätyne v Knocku na medzinárodné pútnické miesto so sebou nesie veľkú zodpovednosť. „Nech je táto pohostinnosť spojená s činorodou láskou a stane sa účinným svedectvom srdca, ktoré je otvorené prijímať Božie slovo a milosť Ducha Svätého, ktorý nám dáva silu."