Ján Nepomucký je už 290 rokov svätý

Na sviatok svätého Jozefa uplynulo 290 rokov od vyhlásenia Jána Nepomuckého za svätého.
TK KBS 20.03.2019
Ján Nepomucký je už 290 rokov svätý


Jeden z najvýznamnejších českých svätcov, patrón právnikov, lodníkov, mlynárov, spovedníkov a pre katolíkov symbol mlčanlivosti, odvahy a spoľahlivosti Ján Nepomucký bol 19. marca 1729 pápežom Benediktom XIII. vyhlásený za svätého. Kanonizáciou Nepomuckého tak vyvrcholila legenda, ktorá je s ním spojená. Telo umučeného generálneho vikára pražského arcibiskupstva nechal v roku 1393 zhodiť z Karlovho mosta do Vltavy kráľ Václav IV.

 

Prečo bol umučený?

Dodnes nie je úplne jasné, prečo Ján Nepomucký upadol do nemilosti a skončil na mučidlách. Podľa niektorých prameňov kritizoval kráľa, podľa ďalšej nepotvrdenej verzie odmietol vyzradiť spovedné tajomstvo kráľovnej.

Väčšina historikov sa však prikláňa k názoru, že príčinou boli spory kráľa s pražským arcibiskupom. Václav IV. chcel údajne obmedziť arcibiskupovi moc tým, že zriadi nové biskupstvo, ktoré by finančne zaistilo zrušenie benediktínskeho kláštora v Kladruboch. Ján z Pomuku, ktorý bol tiež žateckým arcidiakonom, však jeho zámer zmaril.

 

Božie znamenie pri exhumácii

Ján Nepomucký sa narodil okolo roku 1340 v Pomuku (dnes Nepomuk), vyštudoval právo v Prahe a v talianskej Padove. Pôsobil okrem iného ako kanonik u svätého Jiljího a farár v Kostole sv. Havla. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Inocent XIII. v roku 1721 a v roku 1729 bol vyhlásený za svätého.

Súčasťou beatifikačného procesu bola i exhumácia jeho ostatkov, počas ktorej vypadol z lebky kus tkaniva, čo bolo považované za Božie znamenie v domnienke, že ide o jazyk a že sa tak potvrdzuje legenda o spovednom tajomstve.

Jánovi Nepomuckému sú zasvätené desiatky kostolov nielen v Česku, ale i v iných krajinách. Jeho socha zdobí mosty, hrádze rybníkov či námestia.