Jedinečné dni v Diecéze Santiago de Veraguas

Svetové dni mládeže v Paname majú za sebou prvú časť programu, ktorá sa odohrávala v diecézach. Aj Slováci zavítali do jednej z nich. A bolo to úžasné, jedna veľká fiesta na oslavu viery.
Ján Michalský 22.01.2019
Jedinečné dni v Diecéze Santiago de Veraguas

Slovenskí mladí prichádzajú na prehliadku učiteľského ústavu v meste Santiago, jediného v celej Paname. Snímka: Ján Michalský

Viac ako 160 pútnikov zo Slovenska spolu s organizačným tímom SDM sa po troch dňoch strávených vo farnosti Santa Maria v Panama City presunulo do Diecézy Santiago de Veraguas, kde boli pre nich pripravené dni v diecéze, ktoré sú od roku 1997 neoddeliteľnou súčasťou slávenia Svetových dní mládeže (SDM).

Privítanie vyrazilo dych
Cesta autobusmi trvala spolu s prestávkami takmer päť hodín, keďže mesto Santiago, ktoré je centrom Diecézy Santiago de Veraguas, je vzdialené od Panama City viac ako 250 km.

Po príchode čakalo na mladých pútnikov nádherné privítanie v miestnom Kolégiu svätého Vincenta de Paul. Hudba, tanec a hlavne veľkoformátové nápisy v slovenčine a španielčine doslova vyrazili dych mladým Slovákom po vystúpení z autobusu.

Vďaka internetovým prekladačom miestni organizátori preložili aj všetky nápisy a označenie priestorov, vyrobili tiež originálne slovenské zástavy tak, aby sa pútnici čo najviac cítili ako doma. Na pár dní sa tak mesto Santiago stalo slovenským hlavným mestom v Paname.

„Niektorí z nás, ktorí sme zažili viaceré SDM, sme sa zhodli, že niečo podobné sme ešte nezažili. Po skončení uvítacieho programu som mal v očiach slzy,“ uviedol Pavol Danko, člen organizačného tímu SDM.

Nasledovala úvodná svätá omša, ktorej predsedal otec biskup Tomáš Galis, predseda Rady KBS pre mládež a univerzity.

Po skončení svätej omše boli mladí Slováci ubytovaní v rodinách v blízkosti katedrálneho Chrámu sv. Jakuba v centre mesta.

Jazyk nebol prekážkou
Rodiny prijali pútnikov s veľkou radosťou a jedinou, aj keď prekonateľnou prekážkou bola nižšia znalosť angličtiny, ktorú vyvážili otvorené srdcia a dlane domácich.

Veľmi dobrou pomôckou sa pre viacerých stali internetové prekladače, ktoré im značne zjednodušili vzájomnú komunikáciu. „V rodine bolo úžasne, starali sa o nás parádne,“ doplnila mladá pútnička Mária Kissová.

V celej Diecéze Santiago de Veraguas bolo celkovo ubytovaných viac ako 2 200 mladých ľudí z viac ako tridsiatich krajín sveta. Okrem zástupcov juhoamerických krajín, ako Kolumbia, Peru, Brazília boli prítomné aj africké krajiny, ako Uganda, Togo, Ghana a tiež pre nás veľmi exotické krajiny, ako ostrov Maurícius či Surinam.

Vo štvrtok ráno nasledovala dvojjazyčná španielsko-slovenská modlitba a po nej spoločný program, počas ktorého sa pútnici zoznamovali, ale aj zatancovali na tradičné panamské piesne.

„Zaujímavým zistením pre mňa bolo, že panamské aj slovenské piesne majú dosť podobnú melódiu,“ uviedol pútnik Milan Spišiak.

Popoludnie prinieslo okrem ďalšieho spoločného kultúrneho programu aj nádhernú otváraciu svätú omšu pred miestnou katedrálou zasvätenou sv. Jakubovi.

Duchovný zážitok umocnila jedinečná kvetinová výzdoba, srdečnosť domácich a krásne piesne. Po svätej omši nasledoval program, v rámci ktorého sa prezentovali jednotlivé krajiny a nechýbali v ňom ani zástupcovia Slovenska. Okrem pestrofarebných krojov predstavili aj tradičné slovenské tance.

Tichý oceán i procesia
Nasledujúci deň, piatok 18. januára sa niesol v duchu poznávania mesta, pútnici počas neho navštívili učiteľský ústav (jediný pre celú krajinu) a tiež priestor katedrály a jej okolia, kde sa pod palmami stále nachádzal betlehem či vianočný stromček.

Popoludní sa v uliciach mesta konala tradičná juhoamerická procesia, ktorá bola plná kvetov a množstva alegorických vozov. Desfiles, ako sa táto procesia nazýva, je pre mesto vždy veľkou slávnosťou a priniesla prvky duchovného aj svetského charakteru.

„Procesie majú v tomto regióne veľkú tradíciu a konajú sa pravidelne počas roka. Táto dnešná bola pripravená mimo štandardného kalendára,“ špeciálne pre nás, doplnila Mirka Siteková, tlmočníčka a členka organizačného tímu SDM.

Sobota priniesla pre mladých Slovákov celodenný výlet k Tichému oceánu, ktorý pre mnohých z nich znamenal doslova splnený sen. Napriek prísnym bezpečnostným opatreniam sa podarilo po súhlase miestneho biskupa vybaviť, aby mohli zažiť aj atmosféru pobrežia a teplého oceánu.

Večer bol vyplnený programom, ktorý si pre pútnikov pripravili rodiny, v ktorých boli počas týchto dní ubytovaní.

Pobyt v diecéze bol skvelý
Nedeľa bola dňom rozlúčkovej svätej omše a spoločného kultúrneho programu. Hudba a tanec, ako aj vzájomné zdieľanie typických prvkov rôznych národov priniesli radosť pre všetkých zúčastnených.

„Pestrosť kultúr bolo cítiť na každom kroku a tiež počas slávenia spoločných svätých omší či spoločného programu. Domáci organizátori si pre pútnikov pripravili bohatý kultúrny aj duchovný program, ktorým chceli čo najlepšie odprezentovať svoju krajinu a svoju diecézu,“ uviedol kňaz Ondrej Chrvala, vedúci organizačného tímu SDM.

Organizátori počas celého pobytu Slovákov v diecéze dbali na bezpečnosť a bez súhlasu polície nebolo možné opustiť priestor spoločného programu.

„Osobitne treba vyzdvihnúť pohostinnosť a ochotu domácich organizátorov, ktorí sa o nás starali ako o najlepších priateľov. Všetci z nás odchádzajú plní dojmov a zážitkov,“ doplnil Pavol Reisel z organizačného tímu SDM.

Po ukončení programu v diecéze sa mladí pútnici zo Slovenska opäť presunuli do Panama City, kde sa stretli so Svätým Otcom Františkom.