Jednota v Kristovi je cesta k mieru

V Budapešti oslávili 20. augusta sviatok sv. Štefana, kráľa. Na pozvanie kardinála Pétera Erdőa prišiel aj košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
TK KBS 29.08.2023
Jednota v Kristovi je cesta k mieru

Oltáru dominovala relikvia pravice sv. Štefana, kráľa. Súčasťou slávnosti bola aj procesia s relikviou ulicami centra Budapešti. Snímka: facebook.com/ Ostrihomsko-budapeštianska arcidiecéza

Na slávnosti sa zúčastnil Tawadros II., patriarcha Koptskej pravoslávnej cirkvi, apoštolský nuncius Michael Banach, členovia Biskupskej konferencie Maďarska, čelní predstavitelia maďarských kresťanských cirkví, prezidentka republiky Katarína Novák, ako i ďalší predstavitelia spoločenského a verejného života.

Úvod homílie začal arcibiskup Bober po maďarsky, za čo dostal veľký potlesk. Spomenul, že aj farský kostol v jeho rodisku, kde prijal všetky sviatosti, je zasvätený sv. Štefanovi, kráľovi.

ŽIŤ EVANJELIUM

Ďalej už v maďarčine pokračoval Zoltán Pásztor, biskupský vikár. V mene arcibiskupa Bobera vyjadril radosť, že aj v dobe poznačenej polarizáciou a protikladmi môžu spolu komunikovať „s otvoreným srdcom a otvorenou náručou“.

To dokáže iba úprimne žitá kresťanská viera, ktorá nás zjednocuje napriek rozdielom jazyka či kultúry. „Iba vtedy, keď zabúdame žiť evanjelium, keď sa stávame viac nacionalistami než patriotmi, vtedy sa vzájomne urážame a znevažujeme.“

POSÚVA NÁS ĎALEJ

Arcibiskup tiež vyzval na obnovenie našej spoločnej duchovnej identity, ktorú máme ako obyvatelia strednej Európy – našu jednotu v Kristovi, na čom staval aj sv. Štefan, kráľ.

„Jednota v Kristovi nás posúva ďalej než iba k našim hraniciam. Kristova láska búra predsudky, láme nenávisť, vyzýva na odpustenie a vzájomnú prajnosť. Toto je cesta pre naše národy. Priznajme sa k Ježišovi, žime evanjelium každý deň. Nedajme sa pomýliť ľahkovážnosťou a relativizovaním hodnôt rodiny či manželstva muža a ženy.“

Na záver prosil Pannu Máriu, Sedembolestnú a Nanebovzatú, „ktorej svätý Štefan, kráľ, ako prvý laik zasvätil svoj ľud, aby svojou láskavou starostlivosťou sprevádzala Cirkev i ľud, žijúci v strednej Európe a na celom svete. A my, ako deti jednej Matky, aby sme boli vzájomnou láskou, rešpektom a úctou príkladom pre rozhádané, nespokojné, bratovražedné národy a národnosti.“