Juhoafrického kardinála hnutie proti rasizmu veľmi nepresvedčilo

Durbanský arcibiskup a františkán Wilfrid Fox Napier pozná rasizmus zblízka. Sám ho zakúsil, bojoval proti nemu a slávil úspech nad jeho porážkou vo svojej rodnej krajine. A predsa súčasné antirasistické hnutie Black Lives Matter juhoafrického kardinála nepresvedčuje pre vágnosť svojho programu a náklonnosť k novým ideológiám.
VN CZ 20.07.2020
Juhoafrického kardinála hnutie proti rasizmu veľmi nepresvedčilo

Durbanský arcibiskup a františkán Wilfrid Fox Napier. Snímka: profimedia.sk

„Zápas s rasistickým apartheidom bol bojom proti politickému systému, ktorý bol identifikovateľný a v ktorom bolo jednoduché ukázať na situácie, ktorými ľudí ničil. Oproti tomu hnutie Black Lives Matter je nastavené natoľko všeobecne, že nie je zrejmé, ako chce proti rasizmu bojovať.

Ako by chcelo predstavovať všetkých bielych čoby nepriateľov čiernych a naopak, a navyše jeho manifest sleduje aj iné ciele: chce zničiť rodinu ako údajný západný vynález, propaguje rodové a abortívne ideológie,“ upozorňuje kardinál Napier z Juhoafrickej republiky v rozhovore pre internetový denník La Nuova Bussola Quotidiana.

V roku 1988 kardinál osobne odradil Jána Pavla II. od návštevy v Juhoafrickej republike; považoval totiž za vec rešpektu k čiernym katolíkom, aby sa nemuseli pozerať, ako ich duchovného vodcu eskortujú rovnaké bezpečnostné sily, aké ich v každodennom živote terorizovali.

Preto durbanský arcibiskup odporúča aktivistom hnutia, aby sa zameralo „na špecifické témy, v ktorých je kvalitatívny skok možný a kde sa veci môžu zmeniť“. Odporúča vychádzať z konkrétnych, prežitých situácií a vztiahnuť ich na celú spoločnosť.

„Keď som si však prečítal manifest BLM, všimol som si, že ich misia nespočíva len vo vykorenení rasizmu. Našiel som v ňom totiž ciele, ako je zničenie rodiny ako vnúteného západného modelu. Ďalej nachádzame v manifeste propagáciu rodovej ideológie a protirodinnej agendy,“ vypočítava ďalej slabosti tohto hnutia.

Riešenie v boji proti rasizmu vidí kardinál Napier v návrate k Božiemu slovu, ktoré definuje, kto sme. „Už v Knihe Genezis je jasne povedané, že všetky životy majú rovnakú hodnotu a každý človek bol stvorený na Boží obraz a podobu. A to je prvá vec, ktorú musíme mať na zreteli. Vidieť Boha v druhom a správať sa tak, aby ho aj oni videli vo mne. To je cesta k vykoreneniu rasizmu zo spoločnosti,“ definuje neľahký kresťanský ideál juhoafrický kardinál.

Jeho nedôveru k súčasnej forme protirasistického hnutia však posilňuje najmä odchýlenie sa od pôvodných cieľov a inklinácia k iným ideológiám a záujmom, ktoré sú dokonca v niektorých ohľadoch v rozpore s jeho identitou.

„Vôľa znižovať počet Afričanov je bezpochyby prejavom rasizmu. Rovnako ako prideľovanie hospodárskej pomoci africkým krajinám pod podmienkou, že zavedú zákony o zväzkoch ľudí rovnakého pohlavia, potratoch a podobných záležitostiach. V tomto štýle pôsobenie medzinárodných mocností je skutočný rasizmus,“ odkazuje kardinál Napier k tedenciám, ktoré pápež František opakovane pranieruje ako nové „ideologické kolonizácie“.

A na otázku ohľadne noriem pripravujúcich na Západe obmedzenie slobody svedomia a názoru, ako práve prerokúvaný taliansky zákon o homotransfóbii, ktorý by mohol sankcionovať napríklad aj pápežov nedávny výrok, že „rodina je len medzi mužom a ženou“, juhoafrický kardinál nabáda predovšetkým k odvahe.

„Musíme tvrdo pracovať na tom, aby sme presvedčili svoje okolie, že existujú niektoré veci ľudskej prirodzenosti, o ktorých nerozhodujeme,“ konštatuje kardinál Napier a nabáda k čo najjasnejšiemu a najjednoduchšiemu hlásaniu viery.

„Nesmieme mať strach hovoriť pravdu. Mám veľmi rád výzvu sv. Jána Pavla II.: ,Nebojte sa.̒ Často túto vetu opakoval a myslím, že by sme si ju mali vziať za svoje životné motto. Ak neveríme, že Ježiš je s nami, budeme mať strach. Keď ale vieme, že Ježiš s nami je, a veríme tomu, potom mať strach nebudeme,“ hovorí arcibiskup juhoafrického Durbanu, kardinál Wilfrid Fox Napier.