K viere sa hlási viac ako 90 percent Poliakov

Viac ako 90 percent Poliakov sa podľa novej správy Centra pre výskum verejnej mienky (CBOS) označuje za veriacich a hlboko veriacich. Zároveň sa pomaly zvyšuje počet ľudí, ktorí sa označujú za skôr alebo úplne neveriacich.
E- kai 09.06.2020
K viere sa hlási viac ako 90 percent Poliakov

Analýza frekvencie účasti na svätých omšiach a náboženských stretnutiach ukazuje na veľmi pomalý pokles pravidelných účastníkov (teda raz týždenne alebo častejšie).

Pravidelné praktizovanie viery bolo v rokoch 1997 - 2007 stabilné a zostalo na 57 až 58 percentách. Odvtedy to ale začalo klesať, okrem rokov 2013 – 2018, keď to bolo stabilizované na úrovni 49 - 50 percent.

Údaj o vyše 90 percentách Poliakov, ktorí sa vyhlasujú za veriacich a hlboko veriacich, sa od konca 90. rokov nezmenil, ale v prebiehajúcom roku je najnižší, odkedy ho sleduje Centrum pre výskum verejnej mienky, teda viac ako 20 rokov, a dosahuje 91 percent.

Počet hlboko veriacich od roku 2011 zostal stabilný a dosahuje 8 percent.

Podiel ľudí, ktorí sa označujú za skôr alebo úplne neveriacich, sa pomaly zvyšuje: v roku 2007 sa štyria zo sto považovali za neveriacich a v roku 2019 bolo toto percento už dvakrát vyššie (8 percent).

Keby sme mali zhrnúť postoj Poliakov k viere, tak môžeme povedať, že drvivá väčšina zostáva veriaca, aj keď percento neveriacich neustále rastie a podiel hlboko veriacich je konštantný. Je to v súlade s tézou o polarizácii religiozity v poľskej spoločnosti - klesá počet „horúcich“ veriacich a zvyšuje sa podiel „chladných“ - poznamenáva Centrum pre výskum verejnej mienky.

V tejto súvislosti bude veľmi zaujímavé sledovať ďalšie trendy, a to najmä preto, že pandémia COVID-19 významne ovplyvnila náboženský život Poliakov, a nie je známe, aké to bude mať následky.