Kardinál Ravasi sa stretol so Slovákmi

Do Ríma zavítali v týždni od 1. do 7. októbra členovia Rady Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru pod vedením jej predsedu Františka Rábeka.
VN SK 03.10.2018
Kardinál Ravasi sa stretol so Slovákmi

Slovenská delegácia sídle Pápežskej rady pre kultúru. Snímka: Jozef Bartkovjak SJ

Štyridsaťčlennú skupinu v sprievode veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Mareka Lisánskeho prijal v utorok 2. októbra na pôde Pápežskej rady pre kultúru jej predseda kardinál Gianfranco Ravasi spolu so sekretárom rady Paulom Tigheom a spolupracovníkmi.

Kardinál Ravasi sa poďakoval za slová biskupa Rábeka, ktorý pripomenul aj jeho nedávnu návštevu na Slovensku.

Predseda pápežskej rady poukázal na aktuálnosť medzikultúrneho a multikultúrneho dialógu, osobitne v kontexte súčasnej Európy, charakterizovaného oslabením koreňov, pričom tu nejde o striktný ateizmus, ako skôr o agnosticizmus a ľahostajnosť.

Taliansky biblista a odborník v literárnych a humanistických disciplínach podotkol, že kultúru treba chápať nielen vo vysokom význame sveta umenia, ale aj v zmysle bežného života, ako je napríklad kultúra mladých.

Skupinu, ktorá prišla do Ríma autobusom a po ceste sa zastavila aj pri hrobe sv. Dominika v Bologni, tvoria členovia Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru. Konkrétne sú to ľudia z oblasti umenia, skupina vedcov, vedeckých pracovníkov, ktorí robia v rozličných sektoroch.