Kardinál Tomko oslavuje 40 rokov biskupskej vysviacky

Slovenský kardinál Jozef Tomko (95), emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, oslavuje 40. výročie biskupskej vysviacky. V roku 1979 mu ju udelil pápež Ján Pavol II.
Ľudovít Malík 15.09.2019
Kardinál Tomko oslavuje 40 rokov biskupskej vysviacky

Kardinál Jozef Tomko s pápežom Jánom Pavlom II. Snímka: archív –JT-

Do Ríma Jozefa Tomka poslal biskup Jozef Čársky na štúdiá ihneď po druhej svetovej vojne. Vo Večnom meste býval v Pápežskom kolégiu sv. Jána Nepomuckého a študoval na Lateránskej univerzite.

Dvanásteho marca 1949 prijal v Lateránskej bazilike kňazskú vysviacku a na druhý deň slúžil svoju prvú svätú omšu - za účasti asi desiatich veriacich, ale žiadneho príbuzného - pri hrobe sv. Pavla, apoštola národov, ktorý Jozefa Tomka vždy priťahoval svojím zápalom za Ježiša Krista a za jeho Cirkev.

Pôvodne sa mal Jozef Tomko vrátiť domov na Slovensko a pôsobiť v Košickej diecéze. Medzitým však došlo k udalostiam, ktoré dali iný smer jeho životu.

Komunisti sa vo februári 1948 dostali k moci a prikázali slovenským kňazom v Ríme, aby sa okamžite vrátili domov, aby im mohli odobrať pasy. Svätá stolica však Jozefa Tomka vymenovala za vicerektora - ekonóma Kolégia Nepomucenum. Tak sa stal exulantom a Rím sa stal jeho druhou vlasťou a domovom.

V päťdesiatych rokoch sa v Ríme staral o bohoslovcov, ktorí utiekli z ČSSR. Okrem toho využil čas na ďalšie štúdium a získal doktorát teológie, doktorát sociálnych vied a neskôr aj doktorát kánonického práva.

V roku 1979 Jozefa Tomka vymenoval pápež Ján Pavol II. za generálneho sekretára Synody biskupov v hodnosti arcibiskupa a zároveň ho osobne vysvätil za biskupa.

Na tento obrad bola vybraná Sixtínska kaplnka a dátum vysviacky bol určený na 15. septembra, sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

Homília zaznela v slovenskom jazyku a celú slávnosť vysielal naživo Vatikánsky rozhlas. To všetko bolo prejavom zvláštnej pozornosti pápeža so slovanskými koreňmi k Slovákom.

Biskupský erb kardinála Tomka tvorí zemeguľa a v jej srdci zasadený dvojramenný cyrilo-metodský kríž na troch vŕškoch a po jeho stranách sú dve ľalie. Jeho biskupské heslo je inšpirované sv. Pavlom: Ut Ecclesia aedificetur, čiže: „Aby sa Cirkev vzmáhala.“

Otcovi kardinálovi Jozefovi Tomkovi srdečne blahoželáme a prajeme: Ad multos annos!