Katedrála v Amiens oslavuje 800 rokov

Vo Francúzsku sa začali oslavy 800. výročia katedrály v Amiens. Je to jeden z najväčších a najkrajších gotických chrámov v tejto krajine.
Ľudovít Malík 12.12.2019
Katedrála v Amiens oslavuje 800 rokov

Celkový pohľad na Katedrálu Notre Dame v Amiens. Snímka: profimedia.sk

Aby sa zvýraznila krása architektúry, interiér katedrály od 6. do 8. decembra osvecovali iba sviece, tak ako to bolo v stredoveku. Liturgie, modlitebné vigílie a koncerty pokračovali v tejto neobvyklej a veľmi intímnej atmosfére.

„Vďaka tomuto osvetleniu sa v chráme vytvára nová atmosféra; atmosféra pokoja, ktorá oslovuje ľudí,“ povedal denníku La Croix Jean-Baptiste Brejon de Lavergnée, riaditeľ spoločnosti, ktorá nasvietila chrám s pomocou 5 000 sviečok. Ich zapálenie trvá celkom jednu hodinu.

Zdôraznil tiež, že osvetlenie bolo navrhnuté tak, aby sa zabránilo akémukoľvek zasahovaniu do architektúry. Jeho jediným cieľom bolo ukázať katedrálu v jej plnom, gotickom tvare.

Katedrála Notre-Dame v Amiens je jednou z najväčších a najvýznamnejších stavieb francúzskej gotiky v meste Amiens v severnom Francúzsku, asi 90 km severne od Paríža. Je súčasťou Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Stavba katedrály sa začala roku 1220, keď predchádzajúca stavba dva roky predtým vyhorela. Začal ju biskup Evrard de Fouilloy podľa plánov staviteľa Roberta de Luzarchesa. Ako prvé sa stavalo západné priečelie.

V rokoch 1240 - 1258 boli práce pre nedostatok peňazí prerušené, ale už o rok neskôr bola hotová. Rýchle dokončenie umožnila nová technika normovaných rozmerov kamenných kvádrov, na ktorých sa dalo pracovať po celý rok.

Práce potom pokračovali na hornej časti západného priečelia a na južnej veži, ktorá bola dokončená v roku 1366, severnú vežu dokončili až na začiatku 15. storočia.

Ďalšie úpravy v 18. a 19. storočí sa týkali vnútorného zariadenia. Katedrála bola vážne poškodená počas prvej svetovej vojny, najcennejšie časti však boli uchránené alebo upratané, takže ju dokázali takmer dokonale obnoviť.

Katedrála má na západnom priečelí dve veže a tri bohato zdobené portály. Vonkajšia dĺžka je 145 m, vnútorná 133,50 m, výška klenby dosahuje 42,30 m a prevyšuje ju len klenba katedrály v Beauvais.

Šírka hlavnej lode je 12,15 m, bočných lodí 6,07 m. Priečna loď má rozmery 62 x 29,30 m. Zastavaná plocha je 7 700 štvorcových metrov. Základy siahajú do hĺbky 8 - 9 m a sú v tvare roštu, na ktorého kríženiach stoja stĺpy. Rozstupy stĺpov sú dodržané s presnosťou 1-2 cm.