Katolíci pomáhajú emigrantom, aj keď ich nechcú

Cirkevné inštitúcie vo Francúzsku, ktoré sa angažujú pri pomoci utečencom, skúmali, aký je vzťah katolíkov k tejto otázke. Veriaci sú otvorenejší ako zvyšok spoločnosti a ochotnejšie ponúkajú pomoc.
09.06.2018
Katolíci pomáhajú emigrantom, aj keď ich nechcú

Cirkevné inštitúcie vo Francúzsku, ktoré sa angažujú pri pomoci utečencom, skúmali, aký je vzťah katolíkov k tejto otázke. Veriaci sú otvorenejší ako zvyšok spoločnosti a ochotnejšie ponúkajú pomoc. Dokonca ani v prípadoch, keď nesúhlasia s liberálnou emigračnou politikou, nedávajú ruky preč od pomoci utečencom. Až 6 percent praktizujúcich katolíkov poskytlo emigrantom ubytovanie vo vlastných domoch - ukazuje prieskum vykonaný na odporúčanie Cirkvi.

Katolíci sa však viac-menej zhodujú so zvyškom spoločnosti. Reflektujú vysoký príliv utečencov. Väčšina veriacich hodnotí integračný proces negatívne a myslí si, že sa emigranti do spoločnosti neintegrujú. Až 46 percent katolíkov sa domnieva, že cudzinci majú lepšie sociálne zabezpečenie ako domáce obyvateľstvo.

Katolíci absolútnou väčšinou nesúhlasia s úplným uzatvorením hraníc, a tým sa od väčšiny populácie líšia o viac ako 32 percent. No zároveň 58 percent z nich sa nezhoduje s názorom, že Francúzsko je na tom tak dobre, že má morálnu povinnosť prijímať emigrantov.

Najväčší rozdiel medzi katolíkmi a zvyškom spoločnosti vidieť v konkrétnom postoji k utečencom. Viac ako polovica veriacich sa osobne zapojila do pomoci migrantom. U praktizujúcich katolíkov je tento pomer ešte väčší, ale rozchádza sa s pohľadmi na samotnú migračnú politiku.

Podľa prieskumu sú francúzski katolíci v otázke emigrácie rozdelení. Zástancovia krajných názorov, teda na jednej strane bezpodmienečného otvorenia hraníc a na druhej strane ich úplného zatvorenia, sú menšinami. Najväčšiu skupinu tvoria ľudia, ktorí nemajú vyhranený názor. Je tu konflikt. Na jednej strane chcú byť verní duchu evanjelia, ale na druhej strane majú obavy z hlbokých premien, ku ktorým dochádza vo francúzskej spoločnosti.