Katolíci v Bangladéši sadia stromy

Jeden strom za každého katolíka – pod týmto sloganom začala Katolícka cirkev v Bangladéši vysadzovať okolo 400-tisíc stromov.
E- kai 16.03.2021
Katolíci v Bangladéši sadia stromy

Touto iniciatívou miestna biskupská konferencia reaguje na „ekologickú“ encykliku Svätého Otca Františka Laudato si’, ktorá vyšla v roku 2015. Hlavnou témou tejto encykliky je ochrana stvorenstva.

Prvé stromy episkopátu Bangladéša vysadili v auguste 2020 v hlavnom meste krajiny Dháke. Majú symbolizovať kňazov a rehoľníkov, biskupov a laikov. Biskupi potom vyzvali na účasť všetkých osem diecéz v krajine.

„Každý katolík v Bangladéši zasadí strom ako symbol toho, že je lojálnym občanom sveta; musíme sa aktívne starať o náš spoločný domov, ale aj o našu krajinu,“ uviedol kardinál Patrick D’Rozario, emeritný arcibiskup z Dháky.

Zeleň pribudne okolo katolíckych farností, kláštorov, katolíckych inštitúcií, škôl a vysokých škôl, ktoré prevádzkuje Cirkev. Katolíkov na vidieku biskupi vyzvali, aby na svojich poliach sadili stromy. V mestách môžu vysádzať stromy nielen na balkóny, terasy a záhrady, ale aj na strechy.

Nie každý zo 400-tisíc katolíkov v Bangladéši má však svoju záhradu alebo iné miesto na zasadenie stromu. Biskupská konferencia preto navrhuje, aby takíto ľudia požiadali priateľov, susedov alebo aj farnosť o možnosť zasadiť strom.