Katolíci v USA neveria v Eucharistiu

„Všetci sme vinní,“ povedal Robert Barron, pomocný biskup Arcidiecézy Los Angeles, ktorý komentoval fakt, že takmer 70 percent katolíkov v Spojených štátoch amerických neverí v skutočnú prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii. Takýto výsledok priniesol výskum, ktorý uskutočnilo vo februári tohto roku výskumné centrum Pew vo Washingtone.
E- kai 13.08.2019
Katolíci v USA neveria v Eucharistiu

„Je ťažké opísať, ako sa hnevám po prečítaní toho, čo najnovšia štúdia @pewresearch odhaľuje o chápaní Eucharistie medzi katolíkmi. To by mal byť výstražný signál pre nás všetkých v Cirkvi,“ napísal hierarcha na svoj účet na twitteri.

Podľa Pew Research Center 69 percent ľudí, ktorí sa označujú za katolíkov, uviedlo, že chlieb a víno prijímané počas svätej omše sú „symbolmi tela a krvi Ježiša Krista“.

Zatiaľ čo 31 percent uviedlo, že verí v to, že „počas katolíckej svätej omše sa chlieb a víno stávajú skutočným Ježišovým telom a krvou“.

V skupine 69 percent neveriacich v reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii sú tieto podskupiny: 22 percent pozná učenie Cirkvi o transsubstanciácii (ale ho odmieta); 43 percent je presvedčených, že Cirkev učí, že chlieb a víno sú iba symbolmi Kristovho tela a krvi; 4 percentá nepoznajú učenie Cirkvi, zatiaľ čo 1 percento neodpovedalo.

Viera v skutočnú prítomnosť Ježiša v Eucharistii je medzi praktizujúcimi katolíkmi (navštevujú omšu najmenej raz týždenne) viac ako dvakrát väčšia ako medzi ostatnými katolíkmi.

Avšak aj v tejto skupine vyše tretina praktizujúcich veriacich považuje chlieb a víno iba za symboly Kristovho tela a krvi.

Najhorší stav je medzi katolíkmi mladšími ako 40 rokov, z ktorých iba 26 percent verí v transsubstanciáciu, a medzi španielskymi hovoriacimi katolíkmi, kde je to iba 24 percent, hoci veľká väčšina z nich vie o cirkevnom učení v otázke Eucharistie.