Katolícka cirkev je pokojným prístavom

Pápež František schválil osem dekrétov predložených Kongregáciou pre kauzy svätých. Prvý z nich potvrdzuje zázrak na príhovor kardinála Newmana, čo je podmienkou k jeho zapísaniu medzi svätých. Ďalší z dekrétov, podpísaných pri audiencii kardinála Beccia v utorok 12. februára, uznáva heroické čnosti kardinála Józsefa Mindszentyho, maďarského prímasa nezlomného v boji proti komunistickému režimu.
VN CZ 14.02.2019
Katolícka cirkev je pokojným prístavom

Kardinál John Henry Newman žil v rokoch 1801 - 1890. Patril k najvýraznejším teológom 19. storočia. Bol anglikánskym duchovným a profesorom Oxfordskej univerzity. Vo veku 44 rokov konvertoval na katolicizmus. O dva roky neskôr prijal kňazské svätenie a vstúpil k oratoriánom sv. Filipa Neriho.

„Vo chvíli svojej konverzie som si neuvedomoval, že by v mojej mysli nastala intelektuálna a morálna premena. Nezdalo sa mi, že by som mal pevnejšiu vieru v základné pravdy Zjavenia, ani väčšiu vládu nad sebou, nevzrástla moja horlivosť.

Mal som však pocit, že po búrlivej plavbe na mori vstupujem do prístavu - a od tej chvíle až podnes sa preto moje šťastie nijako nezmenilo,“ napísal Newman o svojom prijatí katolíckej viery.

Rok pred smrťou bol menovaný za kardinála a 19. septembra 2010 ho v Birminghame blahorečil pápež Benedikt XVI.

Druhou známou postavou, ktorej sa týkajú dnes zverejnené dekréty, je maďarský kardinál József Mindszenty.

Svätý Otec uznal hrdinskosť čností tohto maďarského prímasa, ktorý žil v rokoch 1892 - 1975. Počas druhej svetovej vojny bol väznený gestapom. Po vojne, v roku 1948 bol už ako arcibiskup a prímas uväznený a odsúdený na doživotie.

Pápež Pius XII. exkomunikoval jeho väzniteľov a usporiadal na Námestí sv. Petra manifestáciu na podporu väzneného a mučeného maďarského prímasa.

Kardinál Mindszenty sa dostal na slobodu až počas maďarskej revolúcie v roku 1956. Po sovietskej invázii sa uchýlil na americké veľvyslanectvo v Budapešti, kde prežil 15 rokov, bez toho, aby pristúpil na akékoľvek ústupky voči režimu.

Vďaka úsiliu vatikánskej diplomacie komunisti následne odsúhlasili jeho odchod do Ríma. Kardinál Mindszenty sa však usadil vo Viedni, aby bol čo najbližšie svojej vlasti.

V roku 1974 ho Pavol VI. uvoľnil z úradu ostrihomského arcibiskupa a maďarského prímasa. Pochovaný bol na rakúskom pútnickom mieste v Mariazelli.