Katolícke školy vo Svätej zemi sú úspešné

Ako oznámil Latinský patriarchát v Jeruzaleme, 267 z 280 študentov jeho škôl obstálo pri stredoškolskej záverečnej skúške Tawjihi, ktorá je porovnateľná s našou maturitou.
VN CZ 31.07.2020
Katolícke školy vo Svätej zemi sú úspešné

Školy patriarchátu na palestínskom území dokonca vykázali stopercentnú úspešnosť. Skúška Tawjihi je zásadnou etapou v živote každého palestínskeho študenta, pretože určuje jeho budúcnosť. Výsledná priemerná známka totiž rozhodne o tom, či sa mu podarí ísť na univerzitu alebo nie a aký odbor si môže zvoliť.

V tomto školskom roku sa ku skúške Tawjihi v Jeruzaleme, Predjordánsku a pásme Gazy dostavilo 77 539 študentov. Podľa ministerstva školstva skúšku spravilo 55 302 študentov, čo znamená zhruba sedemdesiatpercentnú úspešnosť (71,32 percenta).

Výsledky katolíckych škôl Latinského patriarchátu v Jeruzaleme teda možno považovať za vynikajúce.