Katolík činný v politike nemôže podporovať potraty

Predseda Pápežskej akadémie pre život pripomenul, že katolík aktívny na politickej scéne nemôže presadzovať umelé potraty ani súhlasiť s ich legalizáciou.
VN SK 15.09.2020
Katolík činný v politike nemôže podporovať potraty

Arcibiskup Vincenzo Paglia sa koncom augusta zapojil na americkom katolíckom portáli National Catholic Register do diskusie, ktorá prebiehala v niekoľkých latinskoamerických krajinách, na tému právnej ochrany nenarodených a tiež v súvislosti s blížiacimi sa prezidentskými voľbami v USA.

Arcibiskup pripomenul, že kresťanská náuka je v tomto ohľade úplne jasná a je obsiahnutá v Katechizme Katolíckej cirkvi (KKC, 2322). Podľa slov Vincenza Pagliu politickí predstavitelia sa majú usilovať o vylepšenie „zlých a hriešnych zákonov“ a presadzovať všeobecnú podporu života každej osoby od počatia po prirodzenú smrť.

Cirkev nechce politikov umlčať, ale nabáda ich, aby si svoje postoje premysleli vo svetle viery, ktorú vyznávajú.

„Ak sú na omyle, nechceme ich zavrhovať. Cirkev sa usiluje predovšetkým o spásu hriešnika. Sme zodpovední za to, aby sa jej členovia obracali k evanjeliu,“ tvrdí arcibiskup Paglia, ktorý sa vyjadril aj k rodovej ideológii. Označil ju za kultúrnu porážku.

„Katolíci by mali jej stúpencom pripomenúť, že zostali stáť v preddarwinovskej ére. Popierajú evolúciu, ktorá utvorila ľudský druh a ten má dve pohlavia,“ zdôraznil arcibiskup Paglia. Všetkých katolíkov vyzval na reflexiu na obsah učenia Katechizmu Katolíckej cirkvi a na to, aby ho presadzovali v oblasti vzdelávania, kultúry a umenia.

„Cirkev musí prestať hrať obrannú hru. Musíme byť stále ochotní ukazovať hĺbku aj krásu kresťanského tajomstva,“ apeloval na veriacich predseda Pápežskej akadémie pre život na jednom z katolíckych portálov USA.