Keď budeme brániť vieru silou, prehráme

Od 19. do 23. februára v juhotalianskom Bari debatovalo a spoločne sa modlilo 58 biskupov z rôznych stredomorských regiónov. V posledný deň sa k nim pripojil pápež František, ktorý vystúpil s príhovorom a predsedal nedeľnej svätej omši.
VN SK 24.02.2020
Keď budeme brániť vieru silou, prehráme

Svätý Otec František spoločne s biskupmi a patriarchami v Bari. Snímka: profimedia.sk

Stretnutie inicioval predseda Talianskej biskupskej konferencie kardinál Gualtiero Bassetti a malo názov Stredomorie ako hranica pokoja. Zameriavalo sa na výzvy vzájomného kontaktu kultúr a náboženstiev a zvlášť na situáciu kresťanov Blízkeho východu.

Svätý Otec František sa v starobylej Bazilike sv. Mikuláša prihovoril prítomným biskupom a zameral sa na priority v celkovom poslaní Cirkvi v kontaktnej oblasti Stredomoria.

Úlohou biskupov v tejto oblasti je pokračovať v odovzdávaní viery v našich časoch nadväzujúc na dielo apoštola sv. Pavla, ktorý ako prvý šíril Kristovo evanjelium v celom regióne zoči-voči prekážkam a nebezpečenstvám.

Vyvrcholením programu návštevy bola koncelebrovaná svätá omša o 10.45 na triede Viktora Emanuela II., na ktorú prišlo 40-tisíc ľudí. Pápež František vychádzal z čítaní Siedmej cezročnej nedele, najmä však z evanjelia (Mt 5, 38 - 48), ktoré ponúka Ježišov výklad starozákonného predpisu oko za oko a Ježišovu výzvu na lásku voči nepriateľom.

„Možno si povieš: „Ale veď Ježiš zveličuje! Veď dokonca hovorí: ,Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú’ (Mt 5, 44). Hovorí tak, aby vzbudil pozornosť, ale azda to tak skutočne nemyslí. Nie, on to myslí skutočne vážne.

Ježiš tu nehovorí v paradoxoch, nepoužíva slovné vytáčky. Je priamy a jasný. Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú. Je to novosť kresťanstva. Je to odlišnosť kresťanstva.

Koľkokrát sme nezachovali jeho požiadavky a správali sa podľa ostatných! A predsa prikázanie lásky nie je len nejaká jednoduchá provokácia, je srdcom Evanjelia. Pán nebol chytrák, neznižoval sa ku kompromisom, požiadal nás o extrémizmus lásky. To je jediný dovolený extrémizmus v kresťanstve: extrémizmus lásky.

Zvoľme si dnes lásku, aj keď to niečo stojí, aj keď to znamená ísť proti prúdu. Nedajme sa podmieňovať bežným zmýšľaním, neuspokojme sa s polovičatosťou. Prijmime Ježišovu výzvu, výzvu lásky. Budeme pravými kresťanmi a svet bude viac ľudský.“