Kňaz sa presťahoval do nemocnice, kde sú pacienti s COVID-19

Štyridsaťšesťročný kňaz Padovskej diecézy Marco Galante sa z iniciatívy diecézneho biskupa presťahoval do nemocnice vyhradenej pacientom s koronavírusom, aby bol nepretržite k dispozícii chorým aj ich rodinám a ošetrovateľskému personálu.
VN CZ 17.11.2020
Kňaz sa presťahoval do nemocnice, kde sú pacienti s COVID-19

„Nie je to hrdinský čin, ale znamenie toho, že Cirkev je nablízku trpiacim,“ uviedol pre Vatikánsky rozhlas.

Administrátor štyroch farností a dlhoročný nemocničný kaplán sa tejto misie ujal minulý týždeň. Jeho nemocničnú izbu delí od pacientov iba jediné schodisko, a tak im môže byť každé predpoludnie k dispozícii na duchovné rozhovory a posilu.

Za ľudí, ktorí si od neho udržujú určitý odstup, sa modlí pri popoludňajšej svätej omši, ktorá je prenášaná do nemocničných izieb. K večernej modlitbe sa potom pripájajú jeho štyri farnosti.

„Ľudia tu potrebujú slová dodávajúce útechu a nádej. Väčšinu dňa totiž prežívajú v izolácii,“ vysvetľuje Marco Galante. Najmä v noci sa často objaví strach a starosti, a vtedy je fyzická prítomnosť kňaza veľmi dôležitá.

„Na odpočinok zostáva málo času,“ usmieva sa nemocničný kaplán, ktorý sa však nepovažuje za hrdinu. „Po celom Taliansku mám viacerých kolegov, ktorí sa pre chorých obetujú. A nielen pre chorých, ale aj pre ich rodiny či nemocničný personál, ktorý požiada o modlitbu a požehnanie v náročnej práci.“