Koledovali vo večnom meste

Slovenskí koledníci z Dobrej noviny už po tretí raz zavítali do Ríma, aby sa zúčastnili na novoročnej slávnosti spolu so Svätým Otcom Františkom.
VN SK 08.01.2019
Koledovali vo večnom meste

Slovenskí koledníci v Bazilike sv. Petra. Snímka: archív -DN-

Na eucharistickej slávnosti Panny Márie Bohorodičky v Bazilike sv. Petra boli slovenskí koledníci z Detvianskej Huty po boku svojich vrstovníkov z Nemecka, Rakúska, zo Švajčiarska a z Maďarska.

Ich trojkráľové kostýmy s vysokými korunami na hlavách zachytili televízne kamery v prenose do celého sveta.

Piataci Adam s Peťkou a ôsmaci Ema s Mirkom prišli spolu s animátorkou detského spoločenstva Lenkou Koristekovou.

Ako prezradili, tento rok svojou zbierkou, do ktorej sú na Slovensku zapojené deti v 1 300 obciach, pomôžu osobitne deťom a ľuďom v núdzi v Ugande.

Deti z Detvianskej Huty so svojimi vinšami a piesňami navštívili v Ríme aj kardinála Jozefa Tomka, Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda a Slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stolici.