Komunisti v Eritrei začali znárodňovať vzdelávacie inštitúcie

Prenasledovanie Cirkvi v Eritrei opäť naberá na sile. Komunistické úrady zatvorili všetky katolícke kliniky a nemocnice. Teraz prišli na rad vzdelávacie inštitúcie.
VN PL 15.06.2021
Komunisti v Eritrei začali znárodňovať vzdelávacie inštitúcie

Minulý rok boli zoštátnené stredné školy; momentálne však vláda preberá aj materské a základné školy. V uplynulých týždňoch bolo znárodnených deväť materských a základných škôl, pričom úrady oznámili zatvorenie ďalších 20 katolíckych inštitútov.

Niektoré z nich pôsobia v budovách, ktoré patria diecézam a rehoľným kongregáciám. Katolícki biskupi Eritrey poslali ministrovi školstva dôrazný protestný list, v ktorom sa postavili proti znárodneniu katolíckych škôl, ako aj proti kampani s cieľom znevážiť vzdelávací systém v týchto inštitúciách. Kampaň proti katolíckemu školstvu vedú predstavitelia režimu Isaiasa Afwerkiho.

„Sme hlboko zarmútení a zranení týmito nezákonnými krokmi,“ píšu biskupi Eritrey vo svojom liste a zdôrazňujú, že dochádza nielen k nezákonnému zabavovaniu cirkevného majetku, ale aj k obmedzovaniu služby Cirkvi v krajine. Pozorovatelia tvrdia, že cieľom represívnych opatrení je umlčať nepohodlný hlas Cirkvi, ktorá je poslednou slobodnou a dôveryhodnou inštitúciou v tejto africkej krajine.

Znárodnenie katolíckych nemocníc, kliník a vzdelávacích inštitúcií, ktoré sa začalo v roku 2018, najviac postihuje najchudobnejších, pretože sa často nachádzajú v oblastiach, kam sa nedostane žiadna lekárska pomoc a kde sú štátne školy neefektívne.

Represie sa tam začali po tom, čo eritrejskí biskupi zaujali rozhodný postoj v mene najchudobnejších a požadovali demokratické reformy, ktoré vláda sľúbila, ale nikdy nesplnila. Komunistické úrady svoje konanie legitimizujú odvolávaním sa na zákon z roku 1995, ktorý udeľuje štátu monopol v oblasti zdravotníctva a vzdelávania.