Kongregácia má nového prefekta

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí má nového prefekta. Svätý Otec František do tejto služby vymenoval Arthura Rocheho, doterajšieho sekretára kongregácie. Zároveň vymenoval sekretára a podsekretára kongregácie.
VN SK 01.06.2021
Kongregácia má nového prefekta

Arcibiskup Arthur Roche (70) je emeritným biskupom Diecézy Leeds a jeho biskupské heslo znie: Duc in altum (Zatiahni na hlbinu). Pochádza z Anglicka a vo funkcii prefekta nadviaže na svojho predchodcu kardinála Roberta Saraha.

Sekretárom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí je 55-ročný Vittorio Francesco Viola, OFM, doterajší biskup piemontskej Diecézy Tortona. Podsekretárom sa stal Aurelio García Macías, doterajší vedúci úradu v rámci kongregácie, ktorého pápež zároveň vymenoval za titulárneho biskupa.