Koronavírus zmení fungovanie sveta

Epidémia koronavírusu zachvátila prakticky celý svet. Prísne opatrenia zaviedlo nielen Slovensko, ale aj mnohé štáty v Európe i vo svete.
Ľudovít Malík 13.03.2020
Koronavírus zmení fungovanie sveta

Námestie sv. Petra je počas karantény uzavreté pre obyvateľov Ríma i turistov. Snímka: profimedia.sk

Pravdepodobne najväčší rozruch spôsobil medzi veriacimi na Slovensku dvojtýždňový zákaz slávenia svätých omší. Ide skutočne o bezprecedentný krok. Takéto opatrenie ale prijali aj iné krajiny.

Vatikán a Rím
Vatikán uzatvoril od 10. marca do 3. apríla Námestie sv. Petra i Baziliku sv. Petra. Slávenie svätých omší a modlitba veriacich v nej však pokračujú aj za zatvorenými dverami. Spievaná modlitba Loretánskych litánií, ruženec a Anjel Pána sú prenášané denne cez internetový kanál Vatican News a vedie ich vikár Svätého Otca pre mesto Vatikán, kardinál Angelo Comastri.

V Ríme bolo verejné slávenie svätých omší za účasti ľudu zakázané, ale kostoly ostali otvorené. Od piatka 13. marca však už platí nové nariadenie kardinála Angela De Donatis, vikára Svätého Otca pre Rím, ktorý dal všetky chrámy v Rímskej diecéze úplne zavrieť.

Pápež a rímska kúria pokračujú v základnej činnosti s obmedzením priameho kontaktu. Svätý Otec František každý deň ráno celebruje svätú omšu, ktorú môžete sledovať naživo na portáli Vatican News.

Rakúsko
V Rakúsku platilo nariadenie, že na svätých omšiach v kostoloch a uzavretých priestoroch sa mohlo zúčastniť najviac 100 veriacich. Pokiaľ bola liturgia na otvorenom priestranstve, mohlo sa na nej zúčastniť 500 osôb.

Situácia sa ale zmenila a od pondelka 16. marca sú všetky verejné sväté omše zakázané.

Kardinál Christoph Schönborn, arcibiskup Viedne, v rozhovore pre rakúsku katolícku agentúru Kathpress vyzval veriacich, aby sa modlili najmä za infikovaných a za všetkých, ktorí sú zodpovední za zdravie a pohodu ľudí.

Vysvetlil, že zavedenie takýchto reštriktívnych opatrení je primárne zamerané na ochranu starších ľudí a chorých, ako aj skupín, ktoré sú najviac ohrozené vírusom. Poďakoval všetkým, ktorí s rozumom a odhodlaním prispievajú k dobrému spolunažívaniu medzi ľuďmi v tejto zložitej situácii.

Česká republika
V Čechách a na Morave platia veľmi prísne pravidlá na zhromažďovanie sa od štvrtka 12. marca, keď je povolené iba zhromaždenie najviac 30 ľudí. Z tohto dôvodu sú prakticky všetky bohoslužby nemožné.

Českí a moravskí biskupi preto vydali vyhlásenie, v ktorom udeľujú dišpenz všetkým veriacim od fyzickej účasti na nedeľnej svätej omši. „Sväté omše je možné sledovať v masmédiách a Deň Pána môžete sláviť v rodinnom kruhu.

Možnosť individuálneho prijatia sviatostí v kostoloch, ktoré podľa možností ostávajú otvorené, bude zachovaná,“ píšu biskupi a vyzývajú na modlitby za ukončenie epidémie a za chorých a ich ošetrovateľov.

Belgicko
Pre rozšírenie epidémie korovanírusu sa vo štvrtok 12. marca biskupi Belgicka rozhodli pozastaviť všetky verejné liturgické slávnosti v krajine. Rozhodnutie nadobudlo platnosť 13. marca a potrvá minimálne do piatka 3. apríla. Krsty, svadby a pohreby sa môžu konať, ale iba v úzkom kruhu.

Pri ostatných stretnutiach bude potrebná maximálna opatrnosť. Kostoly zostanú otvorené iba na osobnú modlitbu alebo meditáciu. Biskupi žiadajú veriacich, aby prežívali tento pôst ako „okamih modlitby, obrátenia, bratského zdieľania a väčšej pozornosti k blížnym“. Veriacim odporúčajú sledovať sväté omše, ktoré vysielajú televízne stanice alebo rádiá.

Poľsko
„V zhode s Kódexom kánonického práva Stála rada Poľskej biskupskej konferencie odporúča diecéznym biskupom udeliť výnimku z účasti na nedeľných svätých omšiach do 29. marca.

Ide hlavne o starších ľudí, veriacich, ktorí majú príznaky infekcie (napríklad kašeľ, nádchu, vysokú teplotu), deti a školákov a dospelých, ktorí sa o nich starajú, ako aj ľudí, ktorí sa boja nakazenia,“ napísali biskupi vo vyhlásení po štvrtkovom (12. marca) zasadnutí Stálej rady Poľskej biskupskej konferencie.

Lurdy
Lurdy ako reakciu na koronavírus zatvorili bazény s vodou, kde sa ponárali veriaci počas pobytu v tejto mariánskej svätyni. Teraz rektor svätyne Olivier Ribadeau-Dumas oznámil, že od 17. do 25. marca bude prebiehať v Lurdoch deviatnik k Panne Márii Lurdskej s úmyslom za zastavenie šírenia vírusu.

Modlitba deviatnika bude prebiehať každý deň o 15.30 formou modlitby ruženca v štyroch svetových jazykoch a krátkej meditácie. Deviatnik bude na Slovensku vysielať Tv Lux.

Spoločná modlitba novény vyvrcholí na sviatok Zvestovania Panne Márii, ktorý je zároveň šestnástym dňom lurdských zjavení. V ten deň sa Panna Mária predstavila Bernadete Soubirousovej slovami: „Som Nepoškvrnené počatie.“

Veľká Británia
„Vírus bude pravdepodobne vrcholiť na Veľkú noc, a preto katolícki biskupi uvažujú o tom, že požiadajú veriacich, aby si na Veľký piatok uctili kríž nie bozkom, ale iba pokľaknutím,“ týmito slovami James McManus, konzultant Konferencie biskupov Anglicka a Walesu, oznámil nové preventívne opatrenia, ktoré by Cirkev mohla čoskoro zaviesť na Veľký týždeň.

McManus tiež vysvetlil dôležitosť pomoci starším ľuďom a uistenie, že nikto nezostane bez jedla. „Kresťanské cirkvi sú v tejto oblasti veľmi angažované a organizujú všetku potrebnú pomoc chorým a starším ľuďom,“ dodáva.

Katolícke kostoly sa zatiaľ v Británii nezatvárajú. Farnosti majú ale dodržiavať pokyny ako hygienu, rozdávanie svätého prijímania na ruku, vynechanie znaku pokoja a nepoužívanie svätenej vody vo sväteničkách pri vstupoch do chrámov.