Kostnický koncil oslávil jubileum

Tento rok vyvrcholilo 600. výročie ukončenia Kostnického koncilu. V nemeckom meste Kostnica na hranici so Švajčiarskom, kde sa koncil v 15. storočí uskutočnil, slávnostne uzavreli päť rokov trvajúce jubileum na pamiatku päťročného koncilu.
31.07.2018
Kostnický koncil oslávil jubileum

Kostnický koncil, ktorý zasadal v meste na Bodamskom jazere v rokoch 1414 až 1418, dosiahol v roku 1417 ukončenie pápežskej schizmy, ťahajúcej sa od roku 1378. Zaoberal sa okrem iného aj otázkami učenia Johna Wyclifa a Jana Husa.

Každý z piatich rokov jubilea v Kostnici mal osobitný charakter. Slávili sa tu: Rok európskych stretnutí, Rok spravodlivosti, Rok živého stredoveku, Rok náboženstiev a Rok kultúry.

Keďže Kostnický koncil bol v poradí 16. koncil s prívlastkom ekumenický, jeho slávnostná pripomienka mala za cieľ šíriť jednotu, svornosť a toleranciu medzi kresťanmi a aj príslušníkmi ďalších náboženstiev.

Ako pripomenul dekan katolíckej farnosti v Kostnici Mathias Trennert-Helwig, medzi cieľmi jubilea bolo aj upevnenie vzťahov s Prahou, a to jednak s tamojšou katolíckou komunitou, ako aj s Českobratskou evanjelickou cirkvou a s Československou husitskou cirkvou.