Kostol je symbolom i identitou

Od 29. do 30. novembra 2018 sa v Ríme uskutoční medzinárodné sympózium o „odsvätených“ kostoloch a správe cirkevných pamiatok. Vatikán pripravuje nové usmernenia ako nakladať s nepoužívanými kostolmi.
19.07.2018
Kostol je symbolom i identitou

Reštaurácia a bar v katolíckom Kostole sv. Petra v Liverpoole, aj s 300-ročnými vitrážami a so starými obrazmi. Snímka: profimedia.sk

„Súčasťou Cirkvi je aj hmotná kultúra, predmety a stavby. Miesta, kde sa vysluhovali krsty, pohreby a svadby, kde sa spoločenstvo schádzalo pri Eucharistii, sú vnímané ako posvätné aj vtedy, keď sa už na tento účel nevyužívajú,“ uviedol Ottavio Bucarelli, riaditeľ Katedry cirkevných pamiatok na Pápežskej gregoriánskej univerzite počas predstavenia sympózia.

Uzatváranie a „odsväcovanie“  miest kultu má v dnešnej dobe veľa príčin a netýka sa iba posledných rokov. Už v roku 1987 centrálna pápežská komisia pre sakrálne umenie v Taliansku zverejnila Chartu o zaobchádzaní so starými cirkevnými budovami, ktorá bola zameraná na taliansku situáciu, ktorá sa vytvorila po konfiškácii cirkevných majetkov po zjednotení Talianska na konci 19. storočia.

Po tridsiatich rokoch chce Svätý Otec obrátiť pozornosť k tomuto javu, ktorý naberá širšie rozmery. Zatiaľ neexistujú presné štatistiky o „odsvätených“ kostoloch a nevykonal sa systematický výskum, ktorý by zhromaždil údaje z jednotlivých diecéz.

S veľkým ohlasom u ľudí sa však stretli prípady, o ktorých informovala tlač a išlo v nich o predaj kostolov, ktoré boli premenené na obchody, bary, reštaurácie, telocvične, diskotéky alebo mešity. Rovnako boli prípady, keď sa v nich konali módne prehliadky, ktoré prebiehali na pozadí fresiek a oltárnych obrazov.

Dôvodmi k zatvoreniu kostolov je predovšetkým úbytok členov kresťanského spoločenstva, málo kňazov a opustenie náboženskej praxe. Ľudia ale prakticky vždy protestujú proti ich predaju, lebo kostol má silnú symbolickú a identifikačnú hodnotu.

Usporiadateľmi vatikánskeho sympózia sú Pápežská rada pre kultúru, Talianska biskupská konferencia a Pápežská Gregorova univerzita. Účastníci konferencie budú diskutovať o tejto problematike z pastoračného, právneho a technického hľadiska.