Krajiny V4 si uctili sv. Vojtecha

Štyri veľvyslanectvá pri Svätej stolici: Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska zorganizovali vo štvrtok 2. mája duchovno-spoločenské podujatie vo Večnom meste pri príležitosti sviatku svätého Vojtecha biskupa a mučeníka.
VN SK 03.05.2019
Krajiny V4 si uctili sv. Vojtecha

Viacjazyčnej svätej omši v Bazilike sv. Bartolomeja na Tiberskom ostrove v Ríme predsedal duchovný otec Pavol Zvara, rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda, za účasti členov diplomatického zboru a rodákov zo spomenutých krajín.

Bazilika sv. Bartolomeja na Tiberskom ostrove je známa aj ako miesto pamiatky tzv. nových mučeníkov, ktorí položili život pre vieru.

Patrí medzi nich aj sestra Veronika Rácková, ktorá zomrela v roku 2016 v Južnom Sudáne.